Clicky

Di chuyển hồ sơ trình duyệt

Đã cập nhật 6 months ago bởi Yana Shch

Các bài liên quan

Chức năng chuyển hồ sơ cho phép bạn chuyển toàn bộ hồ sơ trình duyệt từ tài khoản Multilogin của mình sang tài khoản khác. Khi hồ sơ trình duyệt được chuyển sang tài khoản khác, nó sẽ giữ tất cả các dữ liệu như cookie, cài đặt lưu trữ và tiện ích mở rộng (extension), tab, cài đặt proxy, thông số trình duyệt và dấu vân tay ảo.

Gói cước Solo không có tính năng chuyển hồ sơ trình duyệt.
Người dùng gói cước Team, Scale và Custom có thể chuyển hồ sơ cho người dùng gói Solo, Team, Scale và Custom. Bạn không thể chuyển hồ sơ trình duyệt từ hoặc tới một thành viên trong nhóm.

Các tính năng của chức năng chuyển hồ sơ

 • Bạn có thể chuyền nhiều hồ sơ hoặc từng hồ sơ trong một lần chuyển.
 • Hồ sơ đã chuyển sẽ tự động bị xóa khỏi tài khoản của chủ sở hữu sau khi quá trình chuyển hoàn tất.
 • Bạn cần nhập mật khẩu tài khoản Multilogin để chuyển hồ sơ.
 • Người dùng sẽ được nhận được thông báo qua email khi quá trình chuyển hoàn tất.

Chuyển hồ sơ trình duyệt

Tính năng "Active session lock" sẽ tự động bị tắt nếu người nhận dùng gói Solo.
Lưu ý: hồ sơ trình duyệt sẽ biến mất khỏi danh sách hồ sơ của bạn khi quá trình chuyển hoàn tất.

 1. Chọn hồ sơ trình duyệt bạn muốn chuyển
 2. Nhấp vào dấu ba chấm ở bên phải tên hồ sơ của bạn, và chọn "Transfer"

 1. Nhập địa chỉ email của tài khoản bạn muốn chuyển hồ sơ vào "Recipient Multilogin account email"
 2. Nhập mật khẩu tài khoản Multilogin của bạn vào "Your Multilogin account password"
 3. Nhấp "Confirm transfer"

Chuyển nhiều hồ sơ trình duyệt một lúc

Tính năng "Active session lock" sẽ tự động bị tắt nếu người nhận dùng gói Solo.
Lưu ý: hồ sơ trình duyệt sẽ biến mất khỏi danh sách hồ sơ của bạn khi quá trình chuyển hoàn tất.

 1. Đi tới danh sách hồ sơ trình duyệt
 2. Chọn (các) hồ sơ trình duyệt mà bạn muốn chuyển
 3. Nhấp vào "Transfer" ở phía dưới màn hình.

 1. Nhập địa chỉ email của tài khoản bạn muốn chuyển hồ sơ vào "Recipient Multilogin account email"
 2. Nhập mật khẩu tài khoản Multilogin của bạn vào "Your Multilogin account password"
 3. Nhấp "Confirm transfer"

Thay đổi dấu vân tay phần cứng

Khi chuyển hồ sơ trình duyệt, lưu ý rằng nếu bạn đặt dấu vân tay Phần cứng ở chế độ "Noise" và một người dùng khác mở nó trên thiết bị có cài đặt phần cứng khác, trang web có thể thấy rằng các chỉ số Phần cứng (Canvas, AudioContext, và WebGL) không đồng nhất qua các lần mở hồ sơ trình duyệt trên các thiết bị khác nhau.

Cài đặt “Noise” tạo ra giá trị tham số đồng nhất. Tuy nhiên, nó được thêm vào như một bộ lọc trên dấu vân tay của máy tính hiện tại. Vì vậy, nếu máy tính dùng để mở hồ sơ trình duyệt thay đổi, thì các giá trị tham số cũng thay đổi. Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy ở đây.

Nếu giá trị tham số cần phải đồng nhất trên nhiều thiết bị, có một số giải pháp bạn có thể dùng:

 1. Sử dụng chức năng "Share" và "Transfer" trên Máy ảo (VM) hoặc Máy chủ riêng ảo (VPS) được định cấu hình giống hệt với dấu vân tay Phần cứng được đặt ở chế độ “Noise”. Vì các máy này sẽ được thiết lập theo cùng một cách nên dấu vân tay Canvas được mask sẽ vẫn đồng nhất trên nhiều máy.
 2. Chạy Multilogin trên các đời PC giống hệt nhau với cùng thiết lập phần cứng, driver và hệ điều hành. Vì các máy có cùng một thiết lập phần cứng nên các giá trị tham số liên quan phần cứng sẽ vẫn đồng nhất trên nhiều máy.
 3. Chạy Multilogin trên các máy Mac. Logic tương tự cũng được áp dụng, nhưng cũng giúp hòa trộn tốt hơn, như đã mô tả ở trên.


Xem tin tức, nghiên cứu, và hướng dẫn mới nhất của chúng tôi


Vấn đề của bạn đã được giải quyết chưa?