Clicky

Lỗi: Failed to get IP data: can't connect through proxy

Đã cập nhật 3 months ago bởi Yelena

Các bài liên quan

Các lỗi sau đây thường chỉ ra sự cố ở phía nhà cung cấp proxy:

 • “Failed to get IP data: can't connect through proxy”
 • “Can’t open session”
 • “Connection test failed”
 • Error” or “Proxy error” trong trạng thái hồ sơ trình duyệt
 • Hồ sơ bị kẹt ở “Launching“ trong một thời gian dài
 • "ERR_CONNECTION_CLOSED", "ERR_TIMED_OUT", "ERR_CONNECTION_RESET" trong cửa sổ hồ sơ trình duyệt

Để xác nhận điều này, hãy thử kết nối với proxy của bạn thông qua một trình duyệt thông thường.

Bạn có thể sử dụng tiện ích mở rộng trình duyệt để kiểm tra proxy trong FirefoxChrome. Bạn cũng có thể tham khảo trang này để biết hướng dẫn về cách kiểm tra proxy trên Windows và Mac. Ngoài ra, bạn có thể cung cấp cho nhóm hỗ trợ của chúng tôi các chi tiết proxy (proxy type, IP, port, username, và password), và chúng tôi sẽ kiểm tra cho bạn.

 • Nếu proxy không hoạt động thông qua trình duyệt thông thường, hãy liên hệ với nhà cung cấp proxy của bạn để được hỗ trợ thêm.
 • Nếu proxy hoạt động thông qua một trình duyệt thông thường, thì rất có thể nó không trả về dữ liệu phụ thuộc vào IP: Múi giờ - Timezone, Vị trí địa lý - GeolocationWebRTC

Để đặt các giá trị này theo cách thủ công, trước tiên hãy kiểm tra IP proxy của bạn trên whatismyipaddress.com , sau đó làm theo các bước bên dưới.

 1. Vô hiệu hóa “Fill timezone based on the IP” - “Điền múi giờ dựa trên IP” và xác định múi giờ theo cách thủ công:
 1. Vô hiệu hóa “Fill WebRTC based on the IP” - “Điền WebRTC dựa trên IP” và đặt IP proxy của bạn (hoặc chọn chế độ “Disabled”):
 1. Vô hiệu hóa “Fill geolocation based on the IP” - “Điền vị trí địa lý dựa trên IP” và xác định tọa độ theo cách thủ công (hoặc chọn chế độ “Block”):
Video về chủ đề


Xem tin tức, nghiên cứu, và hướng dẫn mới nhất của chúng tôi


Vấn đề của bạn đã được giải quyết chưa?