Clicky

Cài đặt lưu trữ - Storage options

Đã cập nhật 4 months ago bởi Yana Shch

Các bài liên quan

Trình duyệt lưu trữ các loại dữ liệu khác nhau về bạn và cài đặt của bạn. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn:

 • Cookies
 • Những tab được đóng lại gần đây
 • Local storage - lưu trữ nội bộ và dữ liệu indexedDB
 • Lịch sử trình duyệt
 • Bookmark - Đánh dấu dấu trang
 • Extensions - Tiện ích mở rộng
 • Cài đặt trình duyệt

Dữ liệu của hồ sơ trình duyệt trên Multilogin được lưu trữ và đồng bộ ở dạng mã hóa trên máy chủ. Việc bật nhiều bộ chứa dữ liệu khác nhau sẽ làm tăng thời gian tải và lưu hồ sơ trình duyệt. Đây là lý do tại sao chỉ có cookie và tab được bật theo mặc định. Các lưu trữ khác cần được bật thủ công trong Storage options.

Để đạt được thời gian tải tối ưu, bạn chỉ nên bật những lưu trữ cần dùng.
Trước khi đóng Multilogin, hãy đảm bảo rằng quá trình đồng bộ hóa tất cả các hồ sơ hoàn tất. Lỗi đồng bộ hóa có thể dẫn đến mất dữ liệu phiên.

Local Storage - Lưu trữ nội bộ và IndexedDB

Mặc dù dữ liệu nội bộ và IndexedDB hơi khác nhau về mặt kiến trúc, nhưng chúng được thiết kế với một mục tiêu cốt lõi: cho phép các trang web lưu trữ dữ liệu về bạn máy nội bộ. Chúng hoạt động giống như cookie; tuy nhiên, bộ nhớ nội bộ và IndexedDB được coi là an toàn hơn và lượng dữ liệu lớn hơn có thể được lưu trữ mà không ảnh hưởng đến hiệu suất của trang web.

Vì các trang web có quyền truy cập vào các lưu trữ này nên chúng có thể dễ dàng bị khai thác cho mục đích theo dõi người dùng bằng cách đặt các thông tin nhận dạng khác nhau về hoạt động của bạn cùng với cookie.

Trong Multilogin, bạn có tùy chọn bật Local Storage và đồng bộ hóa IndexedDB cho hồ sơ trình duyệt của mình.

Bạn nên bật Local Storage and IndexedDB để duy trì tính nhất quán của dữ liệu mà các trang web có thể đọc. Nếu tùy chọn này bị tắt, các trang web sẽ thấy rằng các dữ liệu đó trống sau mỗi lần truy cập, điều này có thể cho thấy rằng chúng đã bị xóa có chủ đích.
Nếu bạn cần bật Service worker cache, Bookmark saving and Browser history saving, Local storage và IndexedDB phải được bật trước.

Extension storage - Bộ nhớ dành cho tiện ích mở rộng

Xem hướng dẫn đầy đủ về cách thêm tiện ích bổ sung và tiện ích mở rộng trình duyệt tại đây.

Tiện ích mở rộng và dữ liệu tương ứng được lưu trữ riêng biệt với các loại dữ liệu trình duyệt khác. Do đó, nếu bạn muốn sử dụng các tiện ích mở rộng và khôi phục chúng sau mỗi lần mở hồ sơ trình duyệt, bạn sẽ cần bật Extension storage - Bộ nhớ dành cho tiện ích mở rộng.

Sử dụng tiện ích mở rộng và plugin

Bộ nhớ tiện ích mở rộng trong ứng dụng cho phép bạn sử dụng tiện ích mở rộng của trình duyệt giống như trong Chrome và Firefox thông thường:

 1. Tạo hồ sơ trình duyệt có bật chức năng “Extension storage” - “Bộ nhớ mở rộng”
 2. Mở hồ sơ và truy cập cửa hàng Chrome trực tuyến nếu bạn sử dụng trang tiện ích bổ sung của trình duyệt Mimic hoặc Firefox browser add-ons page nếu bạn sử dụng Stealthfox
 3. Chọn tiện ích mở rộng của bạn và nhấp vào “Add to Chrome” - “Thêm vào Chrome” hoặc “Add to Firefox” - “Thêm vào Firefox”
 4. Lưu bản cập nhật bằng tiện ích mở rộng Multilogin và nút “Close&Save” - “Đóng&Lưu”.
 5. Mở lại hồ sơ để kiểm tra xem tiện ích mở rộng đã cài đặt ở góc trên cùng bên phải của cửa sổ hồ sơ trình duyệt hay chưa
Một số tiện ích mở rộng nặng có thể dẫn đến thời gian tải và lưu trình duyệt rất chậm, đặc biệt là với tốc độ internet chậm. Trong những trường hợp như vậy, bạn nên sử dụng tính năng tải trước tiện ích mở rộng: tính năng có thể tìm thấy trong phần “Extensions" - “Tiện ích mở rộng". Chức năng này cũng hữu ích cho các tiện ích mở rộng đặc biệt.
Nếu được bật, một số plugin như Flash hoặc Widevine có thể có lỗ hổng bảo mật. Đọc giải thích đầy đủ ở đây.

Service worker cache

 • Trong hồ sơ Stealthfox, service worker cache được bật mặc định
 • Trong hồ sơ Mimic, bộ nhớ đệm bị tắt theo mặc định, nhưng bạn có thể bật lên theo cách thủ công
Lưu ý rằng khi được bật, service worker cache sẽ tăng đáng kể kích thước của hồ sơ, điều này có thể dẫn đến tình trạng chậm.

Đánh dấu trang và lưu lịch sử trình duyệt

Nếu bạn muốn có quyền truy cập vào lịch sử hồ sơ trình duyệt hoặc trang đã đánh dấu vào lần tới khi hồ sơ được mở, bạn cần bật lưu đánh dấu trang và lịch sử trình duyệt.

Lưu mật khẩu

Nếu bạn muốn lưu mật khẩu và các trường khác trong trình duyệt, bạn cần bật tính năng lưu mật khẩu.

Ngoài ra, sau khi đăng nhập vào tài khoản, chúng tôi khuyên bạn nên chọn “Keep me logged in” - “Giữ cho tôi đăng nhập”“Save password” - “Lưu mật khẩu” trong cửa sổ được hiện lên.

Cài đặt mặc định của hồ sơ trình duyệt

Bạn có thể thay đổi cài đặt lưu trữ cho một cấu hình cụ thể trong “Storage options” - “Tùy chọn lưu trữ” hoặc thiết lập cài đặt mặc định cho tất cả các cấu hình bạn tạo trong phần “My account” “Preferences”:

Video về chủ đề


Xem tin tức, nghiên cứu, và hướng dẫn mới nhất của chúng tôi


Vấn đề của bạn đã được giải quyết chưa?