Clicky

Quản lý gói cước

Đã cập nhật 3 months ago bởi Yelena

Các bài liên quan

Nâng cấp gói cước

Chỉ có thể nâng cấp gói cước khi tất cả các hóa đơn được thanh toán.

 1. Đăng nhập vào tài khoản thanh toán của bạn và nhấp vào “Subscription”
 2. Nhấp vào “Manage plan”  “Upgrade“ và xác nhận lựa chọn của bạn
 3. Chuyển đến tab “Invoices“ và nhấp vào “Pay now“ nếu có
 4. Để thấy sự thay đổi, bạn có thể cần phải khởi động lại ứng dụng của mình

Giá nâng cấp được tính dựa trên số ngày còn lại trong chu kỳ thanh toán, số tiền trong tài khoản chưa sử dụng và giá gói cước mới. Nâng cấp gói cước hiệu lực ngay lập tức.

Nếu các gói đăng ký Solo, Team và Scale mặc định quá nhỏ, chúng tôi cung cấp gói Custom hoàn toàn phụ thuộc vào yêu cầu của bạn. Liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi để yêu cầu gói Custom.

Hạ cấp gói cước

Thực hiện theo các bước sau để hạ cấp gói cước của bạn.

 1. Đăng nhập vào tài khoản thanh toán của bạn và nhấp vào “Subscription”
 2. Nhấp vào “Manage plan”  ”Downgrade” và xác nhận lựa chọn của bạn
 3. Chuyển đến tab “Invoices“ và nhấp vào “Pay now“ nếu có

Hạ cấp gói cước không có hiệu lực ngay. Gói cước hiện tại của bạn vẫn hoạt động cho đến ngày đáo hạn tiếp theo, sau đó gói sẽ tự động thay đổi và thanh toán được điều chỉnh tương ứng. Trước ngày đến hạn tiếp theo của bạn, đảm bảo xóa các hồ sơ bổ sung và thành viên nhóm khỏi ứng dụng, nếu cần.

Thêm và xóa ghế thành viên nhóm

Việc thêm hoặc xóa ghế thành viên nhóm bổ sung áp dụng cho các gói cước Team, Scale, và Custom.
 1. Đăng nhập vào tài khoản thanh toán của bạn và nhấp vào “Subscription”
 2. Nhấp vào “Manage add-ons“ và xác nhận lựa chọn của bạn
 3. Nếu có thể, hãy thanh toán hóa đơn mới tạo trong phần “Invoices“
 4. Để thấy sự thay đổi, bạn có thể cần phải khởi động lại ứng dụng của mình

Thêm chỗ cho thành viên nhóm hiệu lực ngay lập tức: hệ thống tạo hóa đơn mới và bạn có thể thấy thay đổi ngay sau khi thanh toán.

Việc xóa chỗ của thành viên nhóm không có hiệu lực ngay: vào ngày đến hạn tiếp theo của bạn, hệ thống sẽ xóa vị trí đó khỏi tài khoản của bạn và thanh toán của bạn được điều chỉnh tương ứng. Trước ngày đến hạn của bạn, hãy đảm bảo xóa các thành viên nhóm bổ sung khỏi ứng dụng nếu cần.

Hủy gói cước

Các bước này sẽ giúp bạn hủy bỏ gói cước của mình.

 1. Đăng nhập vào tài khoản thanh toán của bạn
 2. Nhấp vào “Subscription”  “Manage plan”
 3. Cuộn xuống và nhấp vào “Cancel subscription”
 4. Điền vào bảng câu hỏi và nhấp vào “Confirm cancellation“

Đăng ký sẽ tự động bị hủy vào cuối chu kỳ thanh toán của bạn và bạn sẽ không bị tính phí.

Theo Điều khoản dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi giữ dữ liệu của bạn trong 3 tháng sau khi chấm dứt gói cước – sau đó, dữ liệu có thể bị xóa vĩnh viễn.

Gia hạn gói cước

Đến hết kỳ thanh toán gói cước của bạn được gia hạn tự động khi bạn thanh toán bằng PayPal và thẻ tín dụng. Khi bạn dùng tiền điện tử, bạn cần thanh toán hóa đơn theo cách thủ công. Để gia hạn gói cước đã bị hủy, hãy thực hiện những bước đơn giản sau đây:

 1. Đăng nhập vào hệ thông thanh toán của bạn và nhấp vào "Subscription"
  1. Vào phần "Renew subscription" để thực hiện gia hạn gói
  2. Vào phận "Choose plan" để chọn gói
 2. Kiểm tra phương thức thanh toán của bạn trong phần "Billing details" và thanh toán hóa đơn mới trong phần "Invoices" thủ công nếu cần
 3. Sau khi thanh toán thành công, hãy khởi động lại ứng dụng để tiếp tục làm việc


Xem tin tức, nghiên cứu, và hướng dẫn mới nhất của chúng tôi


Vấn đề của bạn đã được giải quyết chưa?