Clicky

Tối ưu hóa ứng dụng - Application optimization

Đã cập nhật 1 week ago bởi Yana Shch

Các bài liên quan
Tối ưu hóa ứng dụng - Application optimization có sẵn trong Multilogin phiên bản 5.14 trở lên.

Các trang web khác nhau sử dụng các kỹ thuật lấy dấu vân tay trình duyệt khác nhau để nhận dạng người dùng. Một số cấu hình trình duyệt sẽ hoạt động tốt nhất cho các trang web cụ thể, trong khi một số sẽ làm điều ngược lại. Trong Multilogin, bạn có thể chọn những trang web bạn định sử dụng, vì vậy phần mềm của chúng tôi sẽ tự động điều chỉnh cơ chế bên trong của nó để hoạt động với các trang web mục tiêu của bạn.

Bạn có thể chọn một trang web mục tiêu khi lần đầu tiên mua phần mềm:

Mặc dù bạn có thể chọn nhiều trang web, nhưng chúng tôi khuyên bạn chỉ nên chọn những trang web mà bạn dự định làm việc cùng. Cách tiếp cận như vậy dự kiến sẽ mang lại kết quả tốt hơn, vì nó loại trừ khả năng cài đặt chồng chéo và gây hại nhiều hơn lợi.

Bạn luôn có thể thay đổi cài đặt này sau bằng cách đi tới "My account" → "Application settings" → "Reset optimization" (thay đổi sẽ chỉ ảnh hưởng đến hồ sơ mới, không ảnh hưởng đến hồ sơ hiện có):

Nếu bạn không thể tìm thấy trang web mục tiêu trong danh sách của chúng tôi, hãy chọn "Other" và cho chúng tôi biết bạn làm việc với những trang web nào. Điều này sẽ điều chỉnh phần mềm hoạt động với cài đặt mặc định và chúng tôi sẽ nghiên cứu khả năng phát triển tối ưu hóa liên quan trong tương lai.


Xem tin tức, nghiên cứu, và hướng dẫn mới nhất của chúng tôi


Vấn đề của bạn đã được giải quyết chưa?