Clicky

Cài đặt Multilogin với GeoSurf

Đã cập nhật 3 days ago bởi Yelena

Các bài liên quan
Kiểm tra danh sách các nhà cung cấp proxy được đề xuất của chúng tôi và nhận ưu đãi!

Trang này giải thích cách cài đặt Multilogin với proxy GeoSurf. Bạn có thể tìm thêm thông tin về nhà cung cấp proxy này trên trang web chính thức của họ.

Quản lý IP GeoSurf

Trước khi cài đặt proxy này với Multilogin, trước tiên bạn cần đưa IP của mình vào whitelist trong GeoSurf.
  1. Đăng nhập vào tài khoản GeoSurf của bạn
  2. Chuyển đến "Account Settings" → "Manage Your IPs"
  3. Nhấp vào "Add IP", nhập IP của bạn và nhấp vào "Add"

Cài đặt proxy GeoSurf với Multilogin

  1. Chuyển đến phần "Plugins" và kích hoạt plugin GeoSurf
  2. Nhấp vào "Create new" và chuyển đến tab "Proxy"
  3. Chọn "GeoSurf" trong "Connection type"
  4. Chọn "HTTP" trong "Proxy type"
  5. Điền vào các trường IP, port, username, và password với dữ liệu từ phần "GeoSurf Gateways"
Dán chi tiết proxy vào trường "New address" ở định dạng IP:port:username:password hoặc host:port:username:password và các trường khác sẽ được điền tự động.
  1. Nhấp vào "Check proxy" → "Create profile" → "Start"
Video về chủ đề


Xem tin tức, nghiên cứu, và hướng dẫn mới nhất của chúng tôi


Vấn đề của bạn đã được giải quyết chưa?