Clicky

Nhập Cookie - Cookie import

Đã cập nhật 3 months ago bởi Igor Vilinchuk

Các bài liên quan

Cookie của trình duyệt, còn được gọi là HTTP cookie, là các tệp được sử dụng để lưu dữ liệu người dùng. Một trong những chức năng chính của chúng là xác thực người dùng. Bằng cách sử dụng tính năng "Cookie import" - Nhập cookie trong Multilogin, bạn có thể nhập cookie từ trình duyệt thông thường của bạn vào trình duyệt Mimic hoặc Stealthfox.

Các hồ sơ trình duyệt của Multilogin hỗ trợ cookie ở các định dạng JSONNetscape. Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy các tiện ích mở rộng của trình duyệt - browser extensions mà bạn có thể dùng để xuất cookie từ Chrome và Firefox. Bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn chi tiết hơn ở trang này.

Bạn có thể dùng các tiện ích mở rộng tương tự để xuất cookies từ Multilogin.

Cookie có thể được nhập ở định dạng JSONNetscape.

Trước khi nhập cookie dạng JSON, bạn có thể đảm bảo rằng tệp có định dạng chính xác bằng cách sử dụng công cụ xác thực JSON này.
Các cookie hiện có sẽ bị ghi đè nếu bạn nhập một bộ cookie khác cho cùng một trang web.
  1. Click vào 3 dấu chấm ở bên phải hồ sơ của bạn và chọn "Cookie import".
  1. Sử dụng một trong 2 lựa chọn:
    1. Chọn "File" và kéo thả tệp cookie của bạn
    2. Chọn "Text" và dán cookie của bạn ở dạng chữ
  2. Click "Import Cookie"

Đây là cách bạn có thể xem cookie trong mỗi trình duyệt:

  • Với Mimic, dán link này vào thanh địa chỉ trên trình duyệt: chrome://settings/content/all
  • Với Stealthfox, dán link này vào thanh địa chỉ trên trình duyệt: about:preferences#privacy and on the page that will open, select "Cookies" → "Manage data"

Bạn cũng có thể nhập cookie vào hồ sơ trình duyệt bằng cách sử dụng endpoints có tên là cookieImportJSONcookieImportNetscape trong Local REST API. Cả hai endpoints đều được mô tả trong tài liệu swagger.Xem tin tức, nghiên cứu, và hướng dẫn mới nhất của chúng tôi


Vấn đề của bạn đã được giải quyết chưa?