Clicky

Kiểm tra proxy

Đã cập nhật 3 months ago bởi Igor Vilinchuk

Các bài liên quan

Theo báo cáo của chúng tôi, phần lớn các vấn đề về hồ sơ là do proxy bị trục trặc. Nhưng làm cách nào bạn có thể xác định xem sự cố có liên quan đến Multilogin hay proxy không? Bằng cách kiểm tra kết nối proxy của bạn. Bạn xác định nguyên nhân của vấn đề càng nhanh bao nhiêu thì bạn càng gần đến giải pháp bấy nhiêu.

Trong bài viết này, bạn sẽ biết cách kiểm tra kết nối proxy của mình bằng hai phương pháp.

Kiểm tra proxy trong Multilogin

  1. Mở cài đặt hồ sơ của bạn và chuyển đến tab “Proxy”
  2. Nhấp vào "Kiểm tra proxy" - “Check proxy” và chờ kết quả kiểm tra
    1. “Connection test passed” có nghĩa là Multilogin có thể kết nối thành công với proxy – nếu bạn không thể mở hồ sơ bằng proxy đang hoạt động, hãy cho nhóm hỗ trợ của chúng tôi biết lỗi mà bạn đang gặp phải
    2. “Connection test failed” có nghĩa là Multilogin không thể kết nối với proxy, điều này thường cho biết rằng không thể kết nối proxy (hãy tiếp tục đọc để tìm hiểu cách kiểm tra thêm)

Kiểm tra proxy trong trình duyệt thông thường

Sử dụng tiện ích mở rộng của trình duyệt để kiểm tra proxy trong FirefoxChrome hoặc sử dụng các trang được liên kết để kiểm tra proxy bằng cài đặt hệ thống WindowsMac.

  • Nếu proxy không hoạt động thông qua trình duyệt thông thường (bạn không thể mở bất kỳ trang nào khi được kết nối với nó), hãy liên hệ với nhà cung cấp proxy của bạn để được hỗ trợ thêm
  • Nếu một proxy hoạt động thông qua một trình duyệt thông thường, thì rất có thể nó không trả về dữ liệu phụ thuộc vào IP: Múi giờ, Vị trí địa lý và WebRTC – trong trường hợp này, hãy làm theo hướng dẫn này
Hãy nhớ rằng: nếu một proxy không hoạt động trong trình duyệt Chrome hoặc Firefox thông thường, nó sẽ không hoạt động trong Multilogin. Nhà cung cấp proxy của bạn sẽ tìm ra giải pháp cho bạn, có thể bao gồm khắc phục sự cố phía máy chủ, cung cấp cho bạn một proxy mới và điều chỉnh một số cài đặt.
Video về chủ đề


Xem tin tức, nghiên cứu, và hướng dẫn mới nhất của chúng tôi


Vấn đề của bạn đã được giải quyết chưa?