Clicky

DNS tùy chỉnh

Đã cập nhật 6 months ago bởi Yelena

Các bài liên quan

Proxy của một số nhà cung cấp có thể làm rò rỉ địa chỉ IP máy chủ DNS thực của bạn. Tương tự như vậy, việc truy cập một số dịch vụ thông qua máy chủ DNS liên kết của họ (ví dụ: truy cập Google thông qua Google DNS) có thể tiết lộ địa chỉ IP thực của bạn. Rò rỉ DNS có thể được kiểm tra trên các trang web sau:

Để ngăn chặn điều này, bạn có thể xác định máy chủ DNS của riêng mình bằng cách chọn "Advanced" → "Other" → "Custom DNS" trong cài đặt hồ sơ.

DNS tùy chỉnh chỉ hoạt động với proxy Socks 5, Socks 4, VPN hoặc kết nối trực tiếp.

Để xác định các giá trị DNS tùy chỉnh, bạn cần cung cấp máy chủ DNS hiện có (bạn có thể sử dụng những máy chủ công khai). Bạn nên thêm một DNS cục bộ từ vị trí khớp với vị trí của IP bên ngoài của bạn. Tuy nhiên, một số máy chủ DNS cũng khá phổ biến (ví dụ: CloudFlare DNS chạy trên 1.1.1.1).

Để xác định nhiều giá trị DNS, hãy sử dụng dấu chấm phẩy làm dấu phân cách (ví dụ: 8.8.8.8;8.8.4.4).Xem tin tức, nghiên cứu, và hướng dẫn mới nhất của chúng tôi


Vấn đề của bạn đã được giải quyết chưa?