Clicky

Navigator

Đã cập nhật 3 months ago bởi Yana Shch

Các bài liên quan

JS.Navigator là một tập hợp các JavaScript object lưu trữ các tham số khác nhau và các giá trị của chúng mô tả các chi tiết cụ thể của máy tính mà nó thực thi. Tất cả các tham số của object JS.Navigator đều có thể truy cập được bằng trình duyệt. Vì chúng có tính duy nhất riêng biệt, đặc biệt là khi được kết hợp với nhay, nên các trang web có thể sử dụng chúng để lấy dấu vân tay và theo dõi người dùng.

Bài viết này mô tả các tham số lấy dấu vân tay trình duyệt khác nhau có thể được đặt trong phần “Edit profile” → “Advanced” → “Navigator”.

User-Agent

User-Agent là một chuỗi ngắn có nguồn gốc từ trình duyệt. Bằng cách đọc chuỗi này, một trang web có thể xác định các giá trị sau:

 • Loại trình duyệt
 • Browser core - phiên bản của trình duyệt
 • Hệ điều hành
 • Phiên bản của hệ điều hành
Giá trị user-agent của trình duyệt có thể được kiểm tra trên các trang web kiểm tra dấu vân tay như pixelscan.net, whoer.netbrowserleaks.com (phần javascript).

Đây là một ví dụ về user-agent:

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.5195.54 Safari/537.36

Từ giá trị này, trang web sẽ lấy thông tin sau về thiết bị của bạn:

 • Loại trình duyệt: Google Chrome (ví dụ: chúng tôi đã sử dụng Mimic)
 • Phiên bản trình duyệt - browser core: Chrome 105*
 • Loại hệ điều hành: Windows 10 x64
 • Phiên bản phát hành Windows: NT 10.0
Bắt đầu từ phiên bản 6.2, phiên bản trình duyệt - browser core cũng được hiển thị trong thanh công cụ chỉnh sửa nhanh.
Khi tạo hồ sơ trình duyệt, giá trị user-agent được truy lục từ cơ sở dữ liệu dấu vân tay.

Việc thiếu các biến thể đáng chú ý trong các giá trị User-Agent cho các hồ sơ khác nhau là được chỉ định và hoàn toàn bình thường!

Vì nhiệm vụ chính của chúng tôi là giúp bạn bắt chước người dùng “bình thường nhất” có thể được theo dõi trong tổng khối lượng thiết bị có dấu vân tay thực cùng loại, nên cơ sở dữ liệu dấu vân tay của chúng tôi chỉ cung cấp các giá trị tác nhân người dùng phổ biến nhất.

Với cùng một mục đích, trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên cập nhật ứng dụng cũng như các phiên bản trình duyệt — người dùng thường sử dụng các phiên bản trình duyệt mới nhất.

Trong Multilogin, có thể cập nhật thủ công tham số User-Agent trong phần“Advanced settings”  → “Navigator” → “User-Agent» section”, tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn không nên thực hiện việc này nếu không có nhu cầu cụ thể.

Nếu bạn đặt giá trị User-Agent theo cách thủ công, hãy đảm bảo là bạn cũng đặt các tham số tương ứng liên quan đến nền tảng đã được chỉ định.

Sự khác biệt về giá trị User-Agent và Nền tảng là một dấu hiệu cảnh báo lớn có thể dễ dàng dẫn đến hạn chế và cấm tài khoản! Nếu bạn không chắc chắn, hãy sử dụng giá trị được gán tự động hoặc tạo tổ hợp dấu vân tay mới bằng cách sử dụng tùy chọn “Get New Fingerprint” - “Lấy dấu vân tay mới”.

Screen resolution - Độ phân giải màn hình

Phân tích giá trị độ phân giải màn hình là phương pháp lấy dấu vân tay của trình duyệt thường được sử dụng. Các trang web cũng có thể phân tích sự khác biệt giữa độ phân giải màn hình do trình duyệt khai báo và kích thước vùng màn hình đang sử dụng.

Trong Multilogin, độ phân giải màn hình được lấy từ cơ sở dữ liệu dấu vân tay khi tạo hồ sơ trình duyệt. Bạn cũng có thể thay đổi thông số này bằng cách chọn một thông số từ danh sách hoặc nhập một thông số tùy chỉnh. Cả danh sách độ phân giải màn hình và độ phân giải đều được điều chỉnh tự động theo Hệ Điều Hành được chọn trên trang Overview.

Bạn cũng có thể tùy chỉnh cài đặt này cho tất cả hồ sơ mới trong “My account” → “Default profile settings”. Tìm hiểu thêm về nó ở đây.

Multilogin sẽ chạy trình duyệt được tối đa hóa độ phân giải và được đặt trong cài đặt hồ sơ trình duyệt. Việc tối đa hóa cửa sổ trình duyệt là một hành vi điển hình đối với hầu hết người dùng và chúng tôi khuyên bạn không nên giảm thiểu nó. Chúng tôi cũng khuyên bạn không nên sử dụng độ phân giải màn hình lớn hơn độ phân giải gốc của bạn.

Nếu bạn làm việc trong một nhóm và định chia sẻ hồ sơ, chúng tôi khuyên bạn không nên để độ phân giải màn hình vượt quá độ phân giải của màn hình nhỏ nhất được sử dụng trong nhóm của bạn. Ví dụ: nếu thiết bị của bạn là 4K (3840 x 2160 pixel) và đồng nghiệp của bạn sử dụng màn hình Full HD (1920 x 1080 pixel), thì độ phân giải trong cấu hình trình duyệt phải là 1920 x 1080 hoặc nhỏ hơn.

Language - Ngôn ngữ

Thuộc tính Language - Ngôn ngữ giúp các trang web xác định ngôn ngữ ưa thích của bạn. Dựa trên giá trị này, các trang web có thể điều chỉnh ngôn ngữ nội dung của mình, nếu ngôn ngữ đó có sẵn. Như với bất kỳ giá trị nào khác trong Navigator, nó có thể được sử dụng để lấy dấu vân tay trình duyệt của bạn.

Khi tạo hồ sơ trình duyệt, thuộc tính ngôn ngữ phổ biến nhất được đặt. Multilogin không truy xuất giá trị này từ cơ sở dữ liệu dấu vân tay vì điều này có thể dẫn đến sự không đồng nhất giữa ngôn ngữ trình duyệt và vị trí IP của bạn. Ví dụ: bạn có thể có sở thích ngôn ngữ tiếng Philipin với vị trí địa lý ở Đức.

Thay vào đó, chúng tôi cung cấp một công cụ thuận tiện để chỉnh sửa giá trị này. Bạn có thể sao chép và dán tham số Language - Ngôn ngữ từ trình duyệt thông thường của mình (ví dụ: Chrome) hoặc đặt tham số đó trong Multilogin.

Nếu bạn muốn các trang web của mình hiển thị ở một ngôn ngữ cụ thể, bạn có thể chọn ngôn ngữ đó tại đây: nhấp vào “Edit” → tìm ngôn ngữ của bạn → kéo và thả ngôn ngữ đó ở đầu danh sách ở bên phải. Nếu một trang web có sẵn ngôn ngữ đã chọn, nó sẽ được sử dụng để hiển thị.

Ngôn ngữ giao diện trình duyệt giống với ngôn ngữ hệ điều hành của bạn. Nếu bạn muốn thay đổi nó, trước tiên phải thay đổi ngôn ngữ trên máy tính của bạn.

Platform - Nền tảng

Platform - Nền tảng là một tham số cho biết nền tảng mà trình duyệt được chạy trên đó.

Khi tạo hồ sơ trình duyệt, giá trị Platform - Nền tảng được truy xuất cùng với user-agent. Cả hai giá trị đều bị ảnh hưởng bởi bộ lọc Hệ điều hành từ trang Overview. Bạn có thể thay đổi nó trên trang Navigator.

Nếu bạn đặt giá trị Platform - Nền tảng theo cách thủ công, hãy đảm bảo đặt giá trị user-agent là tương ứng. Sự khác biệt về giá trị user-agent và platform là một dấu hiệu cảnh báo cho website.

Những giá trị Nền Tảng - Platform hiện tại

Cho trình duyệt desktop

Cho trình duyệt di động

 • Linux i686
 • Linux armv7l
 • Mac Intel
 • Win64
 • Win32
 • iPhone
 • iPod
 • iPad
 • Android

DoNotTrack

DoNotTrack (DNT) là một giá trị trong Navigator, trả về cài đặt không theo dõi trong cài đặt trình duyệt của người dùng. Ban đầu, nó nhằm mục đích cung cấp cho người dùng khả năng từ chối bị theo dõi. Tuy nhiên, hầu hết các trang web sẽ chú ý sự lựa chọn này. Thay vào đó, các trang web sử dụng nó như một điểm dữ liệu bổ sung để tăng độ chính xác của dấu vân tay người dùng.

Trong Multilogin, giá trị mặc định cho DoNotTrack là “Off”. Điều này phù hợp với hành vi của đa số người dùng. Mặc dù có thể thay đổi cài đặt này theo cách thủ công, nhưng chúng tôi khuyên bạn nên để giá trị mặc định trong tất cả các hồ sơ trình duyệt.

Build ID

Build ID là tham số nằm trong Navigator, trả về mã định danh của trình duyệt. Giá trị này chỉ dành riêng cho các trình duyệt dựa trên Firefox. Thông thường, Build ID có định dạng YYYYMMDDHH

Multilogin truy xuất giá trị Build ID từ cơ sở dữ liệu dấu vân tay cho hồ sơ trình duyệt Stealthfox. Không nên thay đổi tham số này theo cách thủ công.

HardwareConcurrency

HardwareConcurrency là một tham số trong Navigator cho biết số lượng bộ xử lý CPU có sẵn để chạy các luồng trên máy tính của người dùng. Trong Multilogin, phạm vi được giới hạn ở các giá trị phổ biến nhất: 2, 4, 8, 12 và 16. Nếu một giá trị khác được truy xuất từ cơ sở dữ liệu dấu vân tay, nó sẽ được thay thế bằng một trong những giá trị thường được sử dụng.

OSCPU

Thuộc tính OSCPU là tham số thuộc Navigator, và cho biết phiên bản hệ điều hành của người dùng. Giá trị này chỉ hiện diện trong các trình duyệt dựa trên Firefox (Stealthfox trong Multilogin).

Nếu bạn đặt tham số OSCPU theo cách thủ công, hãy đảm bảo đặt giá trị User-Agent tương ứng. Sự khác biệt về giá trị User-Agent và OSCPU là một dấu hiệu cảnh báo.

Các giá trị OSCPU có thể có

macOS

Windows

Linux

 • Intel Mac OS X 10.14
 • Intel Mac OS X 10.12
 • Intel Mac OS X 10.11
 • Windows NT 10.0; Win64; x64
 • Windows NT 6.3; WOW64
 • Windows NT 6.3; Win64; x64
 • Windows NT 6.1
 • Windows NT 6.1; Win64; x64
 • Linux x86_64
 • Linux i686
Video về chủ đềXem tin tức, nghiên cứu, và hướng dẫn mới nhất của chúng tôi


Vấn đề của bạn đã được giải quyết chưa?