Clicky

xử lý sự cố

Đã cập nhật 2 weeks ago bởi Yelena

Không thể kết nối với agent

Mặc dù là một ứng dụng chạy ngầm được ký và chứng nhận hợp lệ, agent của chúng tôi vẫn có thể bị chặn bởi một số chương trình chống vi-rút. Đừng lo lắng - agent này hoàn toàn an toàn!

Hãy thử tắt phần mềm chống vi-rút của bạn trong khi tải xuống, cài đặt và kết nối với agent. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy thêm agent vào danh sách cho phép (whitelist) của ứng dụng chống vi-rút. Hãy xem các bài viết trợ giúp trực tuyến của họ hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi để cùng tìm giải pháp.Xem tin tức, nghiên cứu, và hướng dẫn mới nhất của chúng tôi


Vấn đề của bạn đã được giải quyết chưa?