Clicky

Phông chữ - Fonts

Đã cập nhật 6 months ago bởi Yana Shch

Related articles

Dấu vân tay phông chữ là một tập hợp các phương pháp nhận dạng dựa trên phông chữ bạn có và cách chúng được vẽ bên trong trình duyệt của bạn. Nói chung, có hai phương pháp mà các trang web có thể xác định phông chữ:

  1. Đo số liệu phông chữ
  2. Liệt kê danh sách phông chữ
Nhận dạng duy nhất dựa trên phép đo chỉ số phông chữ tương tự như thuật toán lấy dấu vân tay Canvas. Kỹ thuật sử dụng phông chữ kém hiệu quả hơn, vì Canvas không chỉ nhận các phép đo bên trong các đường viền giới hạn, mà còn cả dữ liệu về các pixel được vẽ (đọc thêm về Canvas tại đây).

Kiểm tra dấu vân tay

Bạn có thể kiểm tra cách thức hoạt động của phương pháp thứ nhấtthứ hai trên trang Browserleaks.

Liệt kê danh sách phông chữ

Cách phổ biến nhất để thu thập danh sách các phông chữ đã cài đặt trên máy của bạn là thông qua CSS. Nói tóm lại, phương pháp này có thể lấy được danh sách các phông chữ của bạn bằng cách đo chiều rộng của cụm từ do trình duyệt của bạn tạo ra bằng một phông chữ cụ thể. Nếu chiều rộng phù hợp, điều đó có nghĩa là bạn đã cài đặt phông chữ đó. Nếu không, có thể xác định rằng phông chữ bị thiếu.

Bằng cách xem danh sách các phông chữ và độ rộng, các trang web có thể có được bức tranh chính xác về phông chữ nào được cài đặt trên máy.

Cách thức hoạt động trong Multilogin

Multilogin sử dụng một thuật toán đặc biệt chống lại các phương pháp như vậy và cho phép bạn kiểm soát phông chữ nào mà các trang web có thể liệt kê. Khi bạn tạo và lưu một hồ sơ, Multilogin sẽ tự động tạo một danh sách phông chữ ngẫu nhiên, danh sách này sẽ được hiển thị trên các trang web.

Bạn cũng có tùy chọn chỉnh sửa từng danh sách bằng cách nhấp vào nút “Edit” - "Chỉnh sửa".

Bạn có biết rằng các trang web cũng có thể sử dụng plugin Flash hoặc Java Applet để lấy danh sách phông chữ của bạn, danh sách này sau đó được ngầm chuyển đến một máy chủ ở chế độ chạy nền thông qua AJAX? Vâng, họ có thể! Vì vậy, hãy luôn cẩn thận khi bật plugin trong hồ sơ trình duyệt của bạn. Bạn có thể tìm thêm thông tin về điều này ở đây.
Video về chủ đề


Xem tin tức, nghiên cứu, và hướng dẫn mới nhất của chúng tôi


Vấn đề của bạn đã được giải quyết chưa?