Clicky

Lỗi: Javax.crypto.badpaddingexception: pad block corrupted

Đã cập nhật 6 months ago bởi Yelena

Các bài viết liên quan

Các lỗi sau cho biết mật khẩu đã được đặt lại bằng chức năng "Forgot password":

  • "Javax.crypto.badpaddingexception: pad block corrupted"
  • "Can't initialize encryption keys"
Mật khẩu chính của bạn là chìa khóa mã hóa dữ liệu phiên (lịch sử, cookie, tab, v.v.). Bằng cách đặt lại nó bằng chức năng "Forgot password", bạn sẽ mất quyền truy cập vào dữ liệu phiên của mình được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi. Cách duy nhất để lấy lại quyền truy cập là nhớ mật khẩu cũ của bạn.

​Nếu bạn nhớ mật khẩu cũ của mình, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ và chúng tôi sẽ gửi cho bạn hướng dẫn về cách khôi phục quyền truy cập vào hồ sơ hiện tại của bạn.

Nếu bạn không nhớ mật khẩu cũ của mình, đây là những gì bạn có thể làm với tổn thất tối thiểu:

  • Sao chép các hồ sơ hiện có của bạn trong thư mục Unassigned — chúng sẽ có cài đặt và chi tiết proxy của hồ sơ gốc, nhưng tất cả dữ liệu phiên (cookie, lịch sử, v.v.) sẽ bị mất
  • Xóa tất cả các nhóm và hồ sơ hiện có bên trong chúng — chúng không thể được sao chép và sẽ gây ra lỗi mã hóa trong tương lai
  • Tạo hồ sơ và nhóm mới
  • Thêm lại các thành viên trong nhóm của bạn

Để tránh sự cố này trong tương lai, mật khẩu cần được thay đổi bằng cách sử dụng chức năng "Change password" trong tab "My account":Xem tin tức, nghiên cứu, và hướng dẫn mới nhất của chúng tôi


Vấn đề của bạn đã được giải quyết chưa?