Clicky

Múi giờ - Timezone

Đã cập nhật 4 months ago bởi Yana Shch

Các bài liên quan

Các trang web có thể biết được múi giờ của bạn theo hai cách.

  • Cách đầu tiên là chạy địa chỉ IP của bạn thông qua cơ sở dữ liệu Ip2Geo.
  • Cách thứ hai là sử dụng hàm JavaScript đọc múi giờ thông qua API trình duyệt từ cài đặt vùng của hệ điều hành của bạn.

Sau đó, các trang web sẽ kiểm tra xem kết quả của hai lần kiểm tra được đề cập có khớp nhau hay không. Nếu không, có khả năng là bạn đang sử dụng máy chủ proxy đặt ở múi giờ khác với máy tính của bạn.

Do đó, điều quan trọng đối với quyền riêng tư của bạn là khớp múi giờ hệ thống được truy xuất thông qua JavaScript với vị trí proxy. Trong Multilogin, điều này có thể được thực hiện ở cấp độ hồ sơ trình duyệt một cách tự động hoặc thủ công.

Lựa chọn múi giờ tự động

Khi tùy chọn "Fill timezone based on the IP" - "Điền múi giờ dựa trên IP" được bật, ngay trước khi khởi chạy hồ sơ trình duyệt, Multilogin trước tiên sẽ cố gắng kết nối với máy chủ của chính nó thông qua kết nối mà bạn đã thiết lập trong cài đặt hồ sơ trình duyệt. Sau khi kết nối thành công, ứng dụng sẽ thấy địa chỉ IP bên ngoài thực tế của bạn, cùng một địa chỉ mà các trang web khác sẽ thấy. Sau đó, Multilogin sẽ truy xuất múi giờ tương ứng cho địa chỉ IP này từ cơ sở dữ liệu Ip2Geo và đặt múi giờ đó cho hồ sơ trình duyệt. Múi giờ này sẽ được sử dụng khi hồ sơ trình duyệt được mở.


Lựa chọn múi giờ thủ công

Múi giờ cũng có thể được đặt thủ công. Bằng cách tắt "Fill timezone based on the IP" - "Điền múi giờ dựa trên IP", bạn sẽ có quyền truy cập vào cài đặt thủ công. Sau đó, bạn có thể chọn giá trị Múi giờ mong muốn từ danh sách các giá trị Múi giờ theo chuẩn Unix. Thiết lập thủ công có thể hữu ích khi kết nối với proxy trả về dữ liệu phụ thuộc vào IP (giải pháp chi tiết được mô tả trong bài này).

Để đặt múi giờ theo cách thủ công, trước tiên hãy kiểm tra IP proxy của bạn trên whatismyipaddress.com.
Video liên quan đến chủ đềXem tin tức, nghiên cứu, và hướng dẫn mới nhất của chúng tôi


Vấn đề của bạn đã được giải quyết chưa?