Clicky

Cài đặt Multilogin với BrightData (trước đây là Luminati)

Đã cập nhật 1 week ago bởi Igor Vilinchuk

Các bài liên quan
Kiểm tra danh sách các nhà cung cấp proxy được đề xuất của chúng tôi và nhận ưu đãi!

Trang này giải thích cách cài đặt Multilogin với giải pháp proxy BrightData. Đọc thêm về BrightData trong blog của chúng tôi.

BrightData zones

Trước khi cài đặt proxy với Multilogin, trước tiên bạn cần tạo các zones - vùng trong BrightData. Zone là tập hợp các proxy của bạn.

 1. Đăng nhập vào BrightData
 2. Mở tab “Proxies”, chuyển đến trang "Zones" và nhấp vào "Add Zone"
 3. Đặt tùy chọn của bạn và lưu:
 • Loại proxy (Datacenter, Di động hoặc Dân cư)
 • Tên vùng
 • Gói cước BrightData của bạn
 • Loại gIP chuyên dụng (Chia sẻ, Độc quyền)
 • Quyền cho IP (ASN, thành phố, quốc gia)
 • Số lương IP (1 đến 200)
 • Quốc gia / Thành phố
 • Tên miền trang web mục tiêu (ít nhất một tùy chọn. Ví dụ: “amazon.com”)
 • Nhấp vào “Add Zone” - “Thêm khu vực”

Để hoàn tất cài đặt, hãy di chuột qua proxy đã tạo, nhấp vào “Edit” - "Chỉnh sửa" và hoàn tất các thao tác sau:

 1. Chỉnh sửa Mật khẩu và lưu trữ ở nơi an toàn cùng với Tên người dùng (chúng sẽ được sử dụng cho giải pháp Super proxy)
 2. Thêm địa chỉ IP của bạn vào phần "Whitelist IPs"
Nếu bạn cần truy cập proxy từ nhiều máy tính hoặc có IP động, bạn có thể đặt "any" vào trường này.

Khi vùng được tạo, bạn có thể bắt đầu sử dụng Bright Data Proxy Manager hoặc Super proxy.

Bright Data Proxy Manager

Bright Data Proxy Manager là một ứng dụng riêng biệt cung cấp toàn quyền kiểm soát IP của bạn. Dưới đây là một số tính năng đáng chú ý nhất của nó:

 • Nhắm mục tiêu IP proxy theo thành phố, quốc gia, ASN và nhà mạng
 • Kiểm soát IP DNS
 • Đặt quy tắc tùy chỉnh (ví dụ: loại trừ hình ảnh để tiết kiệm băng thông)
 • Thiết lập thời gian IP để giữ cùng một IP càng lâu càng tốt

Tạo proxy trong Proxy Manager

 1. Tải xuống Proxy Manager và chạy nó trên cùng một thiết bị đã cài đặt Multilogin
Proxy Manager cần được cài đặt và chạy trên từng thiết bị mà bạn dự định sử dụng proxy với Multilogin.
 1. Đăng nhập vào Proxy Manager bằng tài khoản Bright Data của bạn
 2. Nhấp vào "New proxy" hoặc "Start" nếu bạn mới bắt đầu
 3. Chọn cấu hình của proxy và nhấp vào “Save” - "Lưu" (chọn "Long single session" nếu bạn muốn giữ cùng một IP càng lâu càng tốt)

Bây giờ, bạn có thể chọn proxy đã tạo để cài đặt bổ sung (đối với các cài đặt khác, hãy truy cập tài liệu chính thức của Bright Data):

 1. Đặt quốc gia, thành phố, ASN và nhà mạng của IP trong phần “Targeting”
 2. Đặt IP DNS trong phần "Request speed"
 3. Đặt quy tắc trong phần "Rules" - "Quy tắc"
Khi proxy được cài đặt xong, hãy lưu ý cổng của nó (nó sẽ được sử dụng trong Multilogin).

Cài đặt hồ sơ trình duyệt Multilogin

 1. Chuyển đến phần "Plugins" và kích hoạt plugin Bright Data
 2. Nhấp vào "Create new" và chuyển đến tab "Proxy"
 3. Chọn “Bright Data” trong “Connection type” - "Loại kết nối"
 4. Chọn "HTTP" trong “Proxy type” - "Loại proxy" (hoặc SOCKS5 nếu proxy của bạn đượccấu hình để chạy trong giao thức SOCKS)
 5. Đặt 127.0.0.1 vào trường "New address" (IP proxy cục bộ của bạn)
 6. Đặt cổng proxy của bạn vào trường "Port"
Dán chi tiết proxy vào trường "New address" ở định dạng IP:port hoặc host:port và các trường khác sẽ được điền tự động.
 1. Nhấp vào "Check proxy" → "Create profile" → "Start"

Bright Data Super proxy

Một cách khác mà bạn có thể sử dụng Multilogin với Bright Data là sử dụng Super proxy. Nói chung, đây là đầu vào mà qua đó bạn kết nối với các máy chủ Bright Data. Sau khi được kết nối, dịch vụ sẽ chuyển hướng tất cả lưu lượng truy cập của bạn thông qua node do bạn chọn. Không giống như Proxy Manager, bạn không cần cài đặt ứng dụng trên thiết bị của mình. Tuy nhiên, nó phải trả giá bằng việc chỉ có thể kiểm soát IP ở một mức độ nhất định.

Cài đặt hồ sơ trình duyệt Multilogin

 1. Chuyển đến phần "Plugins" và kích hoạt plugin Bright Data
 2. Nhấp vào “Create new” - "Tạo mới" và chuyển đến tab "Proxy"
 3. Chọn "Bright Data" trong “Connection type” - "Loại kết nối"
 4. Chọn "HTTP" trong “Proxy type” - "Loại proxy" (hoặc SOCKS5 nếu proxy của bạn được cấu hình để chạy trong giao thức SOCKS)
 5. Dán zproxy.lum-superproxy.io vào trường “New address” - "Địa chỉ mới"
 6. Dán 22225 vào trường "Port"
 7. Nhập Username của proxy (username bạn có khi thiết lập vùng) cùng với các tiền tố vị trí (được thảo luận thêm) vào trường "Username"
 8. Đặt Password của proxy (mật khẩu bạn nhận được khi thiết lập vùng) vào trường "Password"
Dán chi tiết proxy vào trường "New address" ở định dạng IP:port:username:password hoặc host:port:username:password và các trường khác sẽ được điền tự động. Dữ liệu này có thể được tải xuống trực tiếp từ Bright Data.
 1. Nhấp vào "Check proxy" → "Create profile" → "Start"

Chỉ định vị trí IP

Để có địa chỉ IP từ một quốc gia hoặc thành phố nhất định, bạn cần thêm tiền tố vào username của Super proxy.

Ví dụ: nếu bạn muốn truy cập IP ở các quốc gia cụ thể, bạn cần sử dụng vùng gen và tên người dùng mặc định của bạn sẽ giống như sau: lum-customer-Name-zone-gen. Sau đó, bạn sẽ cần thêm tiền tố bằng cách làm theo ví dụ bên dưới:

 • để kết nối với US, tên người dùng của bạn phải có các thông tin sau: lum-customer-Name-zone-gen-country-us
 • để kết nối với Brazil, tên người dùng của bạn phải có các thông tin sau: lum-customer-Name-zone-gen-country-br

Nếu bạn muốn truy cập IP ở các thành phố cụ thể, bạn sẽ sử dụng vùng thành phố và tên người dùng mặc định của bạn sẽ giống như sau: lum-customer-Name-zone-city. Sau đó, bạn sẽ cần thêm tiền tố bằng cách làm theo ví dụ sau:

 • để kết nối với New York (US), tên người dùng của bạn phải có các thông tin sau: lum-customer-Name-zone-city-country-us-city-newyork
 • để kết nối với Luân Đôn (Anh), tên người dùng của bạn phải có các thông tin sau: lum-customer-Name-zone-city-country-gb-city-london

Sắc thái Super proxy

Nếu bạn muốn sử dụng Bright Data Super proxy, bạn cần bao gồm tiền tố phiên để tránh sự không khớp trong hồ sơ trình duyệt và dữ liệu vị trí IP. Bạn nên sử dụng tiền tố rand:

 • lum-customer-{your_customer_id}-zone-{your_zone}-session-rand39484

Giá trị 39484 được sử dụng làm ví dụ. Bạn nên đặt các giá trị tiền tố rand khác nhau cho từng hồ sơ trình duyệt.

Tiền tố glob_ không hoạt động chính xác trong Multilogin.

Xử lý sự cố

Sửa lỗi xoay IP

Nếu bạn đang sử dụng IP tĩnh nhưng nó vẫn xoay, nhóm Bright Data đã thực hiện cách khắc phục sau cho nó. Một tham số proxy mới đã được thêm vào để giải quyết vấn đề: "const". Nếu const được cung cấp cùng với yêu cầu proxy, phiên sẽ không bao giờ bị hủy ngay cả khi thiết lập kết nối không thành công (chỉ khi hết thời gian chờ).

Đây là một ví dụ về cách sử dụng tham số const (nó có thể được sử dụng giống như bất kỳ tham số nào khác):

lum-customer-<cust>-zone-<zone>-session-<session>-const

Video về chủ đề


Xem tin tức, nghiên cứu, và hướng dẫn mới nhất của chúng tôi


Vấn đề của bạn đã được giải quyết chưa?