Clicky

Bảo mật tài khoản

Đã cập nhật 3 months ago bởi Yelena

Các bài liên quan

Điều đầu tiên mà bạn, người mới sử dụng, cần phải làm là tạo tài khoản trong hệ thống của chúng tôi.

Chọn email và mật khẩu, sau đó lần lượt điền vào ô trống, tài khoản của bạn sẽ được tạo mới.

Khi chọn email và mật khẩu cho tài khoản, bạn cần lưu ý 2 điều sau:

  1. Lưu trữ mật khẩu ở nhiều nơi an toàn khác nhau. Mật khẩu là chìa khoá mã hoá toàn bộ dữ liệu trình duyệt của bạn (lịch sử, cookies, tabs, v..v..). Nếu reset mật khẩu bằng chức năng “Forgot password” bạn sẽ bị mất quyền truy cập toàn bộ dữ liệu trên. Cách duy nhất để lấy lại quyền truy cập là bạn phải nhớ và cung cấp mật khẩu cũ cho chúng tôi.
  2. Không nên dùng email với email chung như admin@, sales@, info@, v..v... Bởi vì những email này thường sẽ bị cho vào danh sách đen. Bên cạnh đó, nếu bạn không dùng dịch vụ cung cấp email nữa, bạn sẽ bị mất tài khoản.

Sau khi hoàn tất đăng kí tài khoản, bạn có thể bắt đầu mua gói cước, tạo hồ sơ trình duyệt và sử dụng chúng.

Quản lý mật khẩu

Cách đổi mật khẩu

Nếu bạn cần đổi mật khẩu và tránh bị mất dữ liệu, chúng tôi khuyên bạn nên dùng chức năng “Change password” nằm trong mục “My account”. Đổi mật khẩu theo cách này sẽ không khiến bạn mất quyền truy cập dữ liệu sau khi mật khẩu được thay đổi.

Bạn cần biết mật khẩu hiện tại của bạn để hoàn thành việc thay đổi.

Reset mật khẩu

Nếu bạn không biết mật khẩu hiện tại của bạn, bạn có thể rest bằng cách click vào "My account" → "Log out" → "Forgot password?".

Sử dụng chức năng “Forgot password?” sẽ giúp khôi phục quyền truy cập vào phần mềm Multilogin, tuy nhiên, quyền truy cập vào toàn bộ hồ sơ trình duyệt và nhóm sẽ bị mất. Tìm hiều thêm thông tin ở đây.

Buộc reset mật khẩu sẽ khiến bạn mất chìa khoá truy cập thông tin đã được mã hoá, và bạn sẽ mất toàn bộ quyền truy cập vào hồ sơ trình duyệt mà bạn đã tạo. Bạn sẽ lấy lại quyền truy cập vào tài khoản Multilogin, tạo hồ sơ trình duyệt mới nhưng không thể mở và sử dụng những hồ sơ cũ được tạo trước đó.Xem tin tức, nghiên cứu, và hướng dẫn mới nhất của chúng tôi


Vấn đề của bạn đã được giải quyết chưa?