Clicky

Các lỗi thường gặp và cách khắc phục

Đã cập nhật 2 months ago bởi Yelena

Các bài liên quan

Trạng thái hồ sơ bị kẹt ở trạng thái “Active”

 • Giải pháp đầu tiên: vào "Edit profile" → "Advanced" → "Other" và tắt "Active session lock" (có thể bật lại tùy chọn này sau)
 • Giải pháp thứ hai: khởi động lại mọi thiết bị đã mở hồ sơ đó

Trạng thái hồ sơ bị kẹt ở trạng thái “Launching”

Đầu tiên, hãy kiểm tra proxy của bạn. Chuyển đến cài đặt hồ sơ của bạn và nhấp vào "Proxy" → "Check proxy". Nếu bạn gặp lỗi "Connection test failed", điều đó có nghĩa là proxy của bạn có thể không thể kết nối được. Trong trường hợp này, hãy xem trang này để biết giải pháp chi tiết!

Thứ hai, hãy kiểm tra kết nối của bạn. Ứng dụng chống vi-rút, Tường lửa, VPN và một số ứng dụng proxy nhất định (chẳng hạn như Proxifier và SocksEscort) có thể làm gián đoạn kết nối với Multilogin – lựa chọn tốt nhất là gỡ cài đặt các ứng dụng đó. Kiểm tra các giải pháp từ bài viết này để xem sự cố có liên quan đến kết nối Internet của bạn không.

Lỗi: Profile is not created/updated, unknown error

Lỗi này thường chỉ ra vấn đề với gói cước bạn đăng ký. Quay lại cửa sổ ứng dụng chính của bạn và nhìn vào góc dưới cùng bên trái. Nếu nó hiện "Expired", hãy làm như sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản thanh toán của bạn
 2. Nhấp vào “Subscription”  “Renew subscription“
 3. Nhấp vào “Invoices” → “Pay now”

Nếu đạt đến giới hạn số lượng hồ sơ (ví dụ: đối với gói Solo, bạn sẽ thấy 100/100), để có thể tạo hồ sơ mới, hãy xóa một vài hồ sơ hoặc nâng cấp gói cước của bạn.

Lỗi: Application request limit is reached

Lỗi này có thể xảy ra trong các trường hợp sau:

 • Bạn đang chạy Multilogin trên nhiều máy tính cùng một lúc

 • Bạn mở quá nhiều hồ sơ cùng lúc: ngay cả khi không có hành động nào được thực hiện trong các hồ sơ đang hoạt động, Multilogin vẫn gửi yêu cầu đến máy chủ (ví dụ: trong khi kiểm tra kết nối proxy)

 • Bạn đã không khởi động lại ứng dụng trong hơn 2 tuần

Trong tất cả các trường hợp trên, vui lòng khởi động lại ứng dụng để khắc phục sự cố.

Lỗi: Unable to save profile: User-Agent is empty

 • Giải pháp đầu tiên: kiểm tra xem hệ thống của bạn có phù hợp với yêu cầu của chúng tôi không
 • Giải pháp thứ hai: chọn tab "Overview" trong cài đặt hồ sơ trình duyệt của bạn và nhấp vào "Get new fingerprint"
 • Giải pháp thứ ba: xóa thư mục Deps bằng cách làm theo hướng dẫn ở cuối trang này

Lỗi: Proxy plugin data missing

 • Giải pháp đầu tiên: chuyển đến cài đặt hồ sơ của bạn và chọn tab "Proxy". Nhấp vào "Check proxy" - "Kiểm tra proxy" và cập nhật hồ sơ
 • Giải pháp thứ hai: mở tab "Plugins" trong cửa sổ ứng dụng chính và đảm bảo rằng plugin cho proxy của bạn đã được kích hoạt (Nếu có, hãy thử tắt và kích hoạt lại nó), sau đó tiếp tục với giải pháp đầu tiên

Gửi tệp logs để hỗ trợ

 1. Khởi động lại Multilogin
 2. Cố gắng tạo lại sự cố và thông báo lỗi mà bạn đã nhận được trước đó
 3. Chuyển đến "My account" và nhấp vào "Open logs directory"
 4. Một thư mục sẽ mở ra: nén tất cả các tệp nhật ký trong thư mục đó và gửi tệp ZIP hoặc RAR tới [email protected]

Tải xuống lại các thành phần trình duyệt

Điều này có thể khắc phục các lỗi dưới đây.

 • "STATUS_BREAKPOINT"
 • "Can't preload profile data"
 • "Couldn't load XPCOM"
 • "Aw snap"
 • "Failed to update profile with userAgent"
Điều này sẽ không gây mất dữ liệu – tất cả hồ sơ và dữ liệu phiên của bạn sẽ được lưu.
 1. Đóng Multilogin
 2. Điều hướng đến thư mục \.multiloginapp.com\data nằm trong thư mục người dùng
  1. Windows: C:\Users\%username%\.multiloginapp.com\data
  2. macOS: /Users/%username%/.multiloginapp.com/data
  3. Linux: /home/%username%/.multiloginapp.com/data
Để tìm thư mục này trên Mac, hãy mở Finder và nhấn Cmd + Shift + Hđể mở thư mục người dùng, sau đó nhấn Cmd + Shift + . (dấu chấm) để hiển thị các tệp ẩn. Sau đó, chuyển đến thư mục .multiloginapp.com/data.
 1. Xóa thư mục Deps
 2. Khởi chạy Multilogin và để nó tải xuống lại tất cả các thành phần trình duyệt cần thiết

Cài đặt lại ứng dụng

Những hành động này sẽ đăng xuất bạn – đảm bảo rằng bạn nhớ mật khẩu Multilogin của mình.
Điều này sẽ không gây mất dữ liệu – tất cả hồ sơ và dữ liệu phiên của bạn sẽ được lưu.
 1. Đóng Multilogin
 2. Điều hướng đến thư mục người dùng
  1. Windows: C:\Users\%username%\
  2. macOS: /Users/%username%/
  3. Linux: /home/%username%/
Để tìm thư mục này trên Mac, hãy mở Finder và nhấn Cmd + Shift + H để mở thư mục người dùng, sau đó nhấn Cmd + Shift + . (dấu chấm) để hiển thị các tệp ẩn.
 1. Xóa thư mục .multiloginapp.com
 2. Khởi chạy Multilogin và để nó tải xuống lại tất cả các thành phần trình duyệt cần thiết


Xem tin tức, nghiên cứu, và hướng dẫn mới nhất của chúng tôi


Vấn đề của bạn đã được giải quyết chưa?