Clicky

Hardware: AudioContext

Đã cập nhật 4 months ago bởi Yana Shch

Related articles

Dấu vân tay AudioContext (còn được gọi là "dấu vân tay âm thanh") là một chuỗi giá trị hash lấy từ thiết bị âm thanh trên máy của bạn. Cách nó hoạt động là khi trang web yêu cầu trình duyệt mô phỏng chức năng hình sin về cách trình duyệt phát các tệp âm thanh dựa trên cài đặt âm thanh và phần cứng bạn. Hình sin này được chuyển đổi thành chuỗi giá trị hash và được gửi đến máy chủ. Chuỗi này được sử dụng để lấy dấu vân tay của trình duyệt.

Kiểm tra dấu vân tay

Bạn có thể kiểm tra thông tin trang web có thể truy xuất AudioContext của bạn tại đây.

Các chế độ AudioContext

Trong Multilogin, bạn có thể kiểm soát phần đọc AudioContext của mình bằng cách thêm giá trị làm nhiễu - noise ngẫu nhiên vào hoặc cho phép trang web xem dấu vân tay âm thanh thực trên thiết bị của bạn.

Chế độ Làm nhiễu - Noise

Khi bật chế độ Làm nhiễu - Noise trong AudioContext, Multilogin sẽ sửa đổi ở cấp độ trình duyệt, cuối cùng sẽ tạo ra một dấu vân tay âm thanh duy nhất.

Vì giá trị âm thanh được sửa đổi với các giá trị ngẫu nhiên nên các trang web có thể coi dấu vân tay là duy nhất 100% nếu phân tích thống kê được áp dụng.

Chế độ Tắt - Off

Khi AudioContext được đặt thành Tắt - Off, trang web sẽ thấy dấu vân tay âm thanh thực trên PC của bạn.

Việc đặt chế độ Tắt - Off có thể hữu ích trong trường hợp trang web phản ứng tiêu cực với các giá trị AudioContext độc nhất 100%.

Lưu ý! Trong thực tế, chuỗi giá trị hash của vân tay âm thanh không phải là duy nhất, vì có nhiều cài đặt thiết bị và âm thanh giống như bạn tồn tại. Vì vậy, bằng cách tiết lộ dấu vân tay âm thanh thực, bạn chỉ nằm trong nhóm người dùng có cùng thiết lập phần cứng âm thanh. Hơn nữa, bằng cách thay đổi các dấu vân tay khác, bạn có tập hợp dấu vân tây độc nhất, từ đó các trang web sẽ có thể xem hồ sơ trình duyệt của bạn là danh tính riêng biệt.

Một cách để giảm việc thêm nhiều tham số vân tay cho hồ sơ trình duyệt và giúp chúng ẩn danh tốt hơn trong các người dùng thông thường, là chạy Multilogin trên máy Mac. Vì các máy Mac rất giống nhau về bản chất phần cứng nên dấu vân tay AudioContext cũng rất giống nhau. Trong hầu hết trường hợp, các đời máy giống nhau sẽ có giá trị hash giống hệt nhau.

Mở hồ sơ trình duyệt trên nhiều máy

Đừng quên! Nếu bạn đã tạo hồ sơ trình duyệt với AudioContext được đặt chế độ Làm nhiễu - Noise và mở nó trên nhiều máy khác nhau với cài đặt phần cứng khác nhau, trang web sẽ thấy rằng chuỗi giá trị hash của vân tay âm thanh không đồng nhất qua nhiều lần truy cập.

Giá trị làm nhiễu - Noise được thêm vào là không thay đổi. Tuy nhiên, nó được thêm vào dưới dạng bộ lọc trên dấu vân tay của máy hiện có. Vì vậy, nếu máy đã thay đổi, thì giá trị này cũng thay đổi

Chuỗi giá trị hash AudioContext bị làm nhiễu - Noise không đồng nhất

Dưới đây là một ví dụ (ảnh chụp màn hình). Cùng hồ sơ hình trình duyệt nhưng được mở trên 2 máy khác nhau. Mặc dù giá trị bị làm nhiễu - noise vẫn tồn tại, nhưng kết quả đọc là khác nhau.

Giải pháp nếu bạn muốn giá trị hash không thay đổi khi mở trên nhiều thiết bị

  1. Chạy Multilogin trên Máy ảo (VM) hoặc Máy ảo với máy chủ riêng (VPS) được cấu hình phần cứng giống hệt nhau. Vì các máy này được thiết lập theo cùng một cách nên dấu vân tay bị làm nhiễu sẽ vẫn giống nhau trên nhiều máy.
  2. Chạy Multilogin trên đời model PC giống hệt nhau với cùng thiết lập phần cứng, driver và hệ điều hành. Vì các máy này có thiết lập phần cứng giống nhau nên giá trị đọc được bị làm nhiễu sẽ vẫn giống nhau trên nhiều máy.
  3. Chạy Multilogin trên máy Mac. Logic tương tự cũng được áp dụng, nhưng cũng giúp ẩn danh tốt hơn, như đã mô tả ở trên.
Video về chủ đề


Xem tin tức, nghiên cứu, và hướng dẫn mới nhất của chúng tôi


Vấn đề của bạn đã được giải quyết chưa?