Clicky

Mua thêm ghế thành viên

Đã cập nhật 1 month ago bởi Yana Shch

Các bài liên quan
Vào ngày 12 tháng 5 năm 2021, Multilogin chuyển sang hệ thống thanh toán mới. Nếu bạn gặp khó khăn khi truy cập tài khoản thanh toán của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua chat hoặc gửi email tới [email protected].

Theo mặc định, gói cước Team, Scale và Custom bao gồm nhiều ghế thành viên: 3 cho Team và 7 cho Scale và Custom. Tuy nhiên, chủ sở hữu tài khoản có thể mở rộng nhóm bằng cách thêm ghế cho các thành viên của mình.

Tổng chi phí phụ thuộc vào số ngày còn lại của gói cước hiện tại.
  1. Đăng nhập vào tài khoản thanh toán của bạn
  2. Chọn tab "Subscription"
  3. Trong phần "Available add-ons" ở bên phải, thêm số lượng ghế cần mua
  4. Nhấp vào "Purchase" để thanh toán
  1. Sau khi thanh toán hoàn tất, bộ đếm "Team members" trong ứng dụng sẽ cập nhập tương ứng, và bạn sẽ có thể thêm thành viên (ứng dụng có thể cần được khởi động lại để cập nhập).

Xóa ghế thành viên

  1. Đăng nhập vào tài khoản thanh toán của bạn và click "Subscription"
  2. Click "Manage add-ons" và giảm số lượng ghế
  3. Click “Confirm changes”
  4. Ứng dụng có thể cần được khởi động lại để cập nhập
Việc giảm số lượng chỗ của thành viên nhóm không cập nhập ngay: vào ngày đến hạn tiếp theo của bạn, hệ thống sẽ xóa vị trí đó khỏi tài khoản của bạn và tài khoản thanh toán của bạn được điều chỉnh tương ứng. Trước ngày đến hạn của bạn, hãy đảm bảo xóa các thành viên nhóm không cần thiết khỏi ứng dụng nếu cần.


Xem tin tức, nghiên cứu, và hướng dẫn mới nhất của chúng tôi


Vấn đề của bạn đã được giải quyết chưa?