Clicky

Hardware: WebGL

Đã cập nhật 6 months ago bởi Yana Shch

Các bài liên quan

WebGL là API trình duyệt dạng Javascript để hiển thị đồ họa 3D trên trang web. Các trang web có thể khai thác WebGL để lấy dấu vân tay trên thiết bị của bạn. Nói chung, có hai phương pháp mà các trang web có thể thực hiện:

  • Báo cáo WebGL — toàn bộ bảng báo cáo WebGL trên trình duyệt được truy xuất và kiểm tra. Trong một số trường hợp, nó được chuyển đổi thành chuỗi giá trị hash để phân tích nhanh hơn.
  • Hình ảnh WebGL — hình ảnh 3D ẩn được hiển thị và được mã hóa. Do kết quả cuối cùng phụ thuộc vào thiết bị phần cứng thực hiện phép tính, nên phương pháp này mang lại giá trị duy nhất cho các tổ hợp thiết bị và driver khác nhau.

Kiểm tra dấu vân tay

Bạn có thể kiểm tra thông tin mà các trang web có thể truy xuất thông qua API này từ bài kiểm tra của Browserleaks.

Chế độ cài đặt WebGL

Trong Multilogin, bạn có thể kiểm soát việc trang web đọc WebGL của mình bằng cách thêm noise - giá trị làm nhiễu ngẫu nhiên vào hoặc cho phép trang web xem dấu vân tay thực của bạn.

Hình ảnh WebGL ở chế độ Noise - Làm nhiễu (chế độ mặc định)

Khi bạn đặt chế độ WebGL thành Noise - làm nhiễu, Multilogin sẽ chặn quá trình đọc WebGL do trang web yêu cầu và thêm giá trị nhiễu vào đó. Giá trị nhiễu này này sẽ được thêm vào xuyên suốt đối với hồ sơ trình duyệt đó. Điều này có nghĩa là tất cả các chỉ số đọc WebGL trong hồ sơ này sẽ được thay đổi theo cùng một cách. Ví dụ, cùng một hình ảnh WebGL trên các trang khác nhau sẽ được thay đổi theo cùng một cách. Cùng một hình ảnh trong hai phiên trình duyệt khác nhau cũng sẽ được thay đổi theo cùng một cách.

Điều này cho phép tạo dấu vân tay duy nhất và duy trì cho một hồ sơ trình duyệt nhất định.

Do giá trị gây nhiễu ngẫu nhiên được áp dụng cho quá trình đọc hình ảnh WebGL, nên các trang web có thể coi dấu vân tay là duy nhất 100% nếu áp dụng phân tích thống kê.

WebGL metadata ở chế độ Mask - Ẩn (chế độ mặc định)

Khi bật chế độ Mask - Ẩn cho metadata, Multilogin sẽ thay đổi các tham số của Render và Vendor thuộc về WebGL bằng các giá trị được truy xuất từ cơ sở dữ liệu dấu vân tay.

Bạn có thể xem các tham số WebGL metadata đã thay đổi trong "Other WebGL parameters" - "Các tham số WebGL khác":

WebGL ở chế độ Off - Tắt

Không có bằng chứng xác thực nào về việc các trang web thực sự sử dụng tham số WebGL để lấy dấu vân tay của trình duyệt.Khi WebGL được đặt chế độ Off - Tắt, các trang web sẽ thấy giá trị hash thực sự của Hình ảnh và Báo cáo WebGL.

Việc đặt Off - Tắt có thể hữu ích trong một số trường hợp, khi các trang web phản ứng tiêu cực với các chỉ số đọc WebGL duy nhất 100%.

Lưu ý! Trong thực tế, giá trị hash của vân tay WebGL không phải là duy nhất, vì có nhiều thiết lập máy và card đồ họa giống nhau tồn tại ở những nơi khác. Vì vậy, bằng cách tiết lộ dấu vân tay WebGL thực, bạn chỉ nằm trong nhóm người dùng có cùng thiết lập phần cứng. Hơn nữa, bằng cách thay đổi các dấu vân tay khác, các trang web sẽ xem hồ sơ trình duyệt của bạn là danh tính riêng biệt.

Mở cùng một hồ sơ trình duyệt trên nhiều máy

Đừng quên! Nếu bạn đã tạo một hồ sơ trình duyệt với WebGL được đặt chế độ Noise - Làm nhiễu và mở nó trên nhiều máy khác nhau với cài đặt phần cứng khác nhau, thì trang web sẽ thấy rằng giá trị hash cho hình ảnh WebGL không ổn định qua nhiều lần truy cập.

Giá trị làm nhiễu giống nhau được thêm. Tuy nhiên, nó được thêm vào dưới dạng một bộ lọc trên dấu vân tay của máy hiện có. Vì vậy, nếu thiết bị thay đổi, thì giá trị đọc cũng thay đổi.

Giá trị hash của WebGL có Noise - Giá trị nhiễu không giống nhau

Dưới đây là một ví dụ (ảnh chụp màn hình). Cùng một hồ sơ trình duyệt được mở trên 2 máy khác nhau. Mặc dù giá trị làm nhiễu vẫn tồn tại đối với hồ sơ đó nhưng kết quả đọc WebGL vẫn khác nhau.

Giải pháp nếu bạn muốn giá trị đọc không thay đổi trên nhiều thiết bị

  1. Chạy Multilogin trên Máy ảo (VM) hoặc Server ảo riêng (VPS) có định cài đặt phần cứng giống hệt nhau, khi đặt chế độ Noise - Làm nhiễu. Vì các máy này được thiết lập theo cùng một cách, nên dấu vân tay WebGL được ẩn sẽ vẫn giống nhau trên nhiều máy.
  2. Chạy Multilogin trên các đời và model PC giống nhau với cùng thiết lập phần cứng, driver và hệ điều hành. Vì các máy này có thiết lập phần cứng giống nhau, nên phần cứng bị ẩn khi bị đọc sẽ cho ra kết quả giống nhau.
  3. Chạy Multilogin trên máy Mac. Logic tương tự cũng được áp dụng, nhưng cũng giúp ẩn tốt hơn, như đã mô tả ở trên.
Video về chủ đề


Xem tin tức, nghiên cứu, và hướng dẫn mới nhất của chúng tôi


Vấn đề của bạn đã được giải quyết chưa?