Clicky

Tùy chỉnh cho Application - Application preferences

Đã cập nhật 1 week ago bởi Yana Shch

Các bài liên quan

Trang "My account" có ba phần cho phép bạn thay đổi ứng dụng và cài đặt cấu hình trình duyệt mặc định của mình. Bài viết này mô tả các giá trị có sẵn và cách bạn có thể thay đổi chúng.

My account

Trong phần này, bạn có thể làm như sau:

 • Thay đổi mật khẩu tài khoản một cách an toàn
Nếu bạn chọn đặt lại mật khẩu của mình bằng "Forgot password", bạn sẽ gặp phải sự cố được mô tả trên trang này.
 • Hủy gói cước đăng ký
 • Kiểm tra nhật ký ứng dụng - logs bằng cách click vào "Open logs directory"
Logs sẽ cung cấp cho bạn thêm thông tin về lỗi bạn gặp phải.
 • Đăng xuất khỏi tất cả các tài khoản Multilogin

Cài đặt hồ sơ mặc định - Default profile settings

Bất kỳ thay đổi nào được thực hiện trong phần này chỉ được áp dụng cho các hồ sơ trình duyệt mới. Để chỉnh sửa cài đặt cho các cấu hình hiện có, hãy click vào dấu 3 chấm ở bên phải cấu hình và chọn "Edit". Xem trang này để biết thêm chi tiết.

Loại trình duyệt mặc định

Tại đây, bạn có thể cài đặt loại trình duyệt sẽ được chọn theo mặc định:

 • Mimic được xây dựng trên Chrome
 • Stealthfox được xây dựng trên Firefox

Lựa chọn giữa hai loại trình duyệt theo sở thích cá nhân của bạn.

Ngôn ngữ mặc định cho Mimic và Stealthfox

Nếu bạn muốn các trang web của mình được hiển thị bằng một ngôn ngữ cụ thể, bạn có thể chọn tại đây. Nhấp vào "Edit" → tìm kiếm ngôn ngữ của bạn → kéo và thả ngôn ngữ đó ở đầu danh sách bên phải. Nếu một trang web đã có sẵn ngôn ngữ được chọn, nó sẽ được sử dụng để hiển thị.

Bạn cũng có thể chỉnh sửa giá trị này cho một hồ sơ trình duyệt cụ thể trong "Edit profile" → "Advanced" → "Navigator" → "Languages".
Ngôn ngữ giao diện trình duyệt giống với ngôn ngữ hệ điều hành của bạn. Nếu bạn muốn thay đổi, trước tiên, ngôn ngữ trên máy tính của bạn phải được thay đổi.

Cài đặt độ phân giải màn hình

Các giá trị bạn cài đặt ở đây sẽ xác định độ phân giải màn hình (kích thước cửa sổ) hồ sơ trình duyệt của bạn. Hệ thống sẽ tự động chọn giá trị giữa cài đặt tối thiểu và tối đa khi tạo hồ sơ.

Bạn cũng có thể chỉnh sửa giá trị này cho một cấu hình cụ thể trong "Edit profile" → "Advanced" → "Navigator" → "Screen resolution".
 • Native là độ phân giải màn hình gốc của bạn (kiểm tra các thông số màn hình máy tính của bạn cho WindowsmacOS)
Nếu bạn làm việc theo nhóm, đó phải là độ phân giải màn hình nhỏ nhất trong nhóm của bạn.
 • Minimal phải là cài đặt mà bạn cảm thấy thoải mái khi làm việc
 • Maximal không được lớn hơn Native

Storage options

Trong phần này, bạn có thể bật hoặc tắt mật khẩu, dấu tranglưu lịch sử trình duyệt cho hồ sơ của mình.

Bạn cũng có thể chỉnh sửa giá trị này cho một hồ sơ cụ thể trong "Edit profile" → "Advanced" → "Storage options".

Cài đặt ứng dụng - Application settings

Trong phần này, bạn có thể chọn các giá trị sau:

 • Ngôn ngữ giao diện: tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung
 • Profile update warning: bật hoặc tắt cửa sổ bật lên trên mỗi bản cập nhật hồ sơ
 • Help widget: cho phép bắt đầu cuộc trò chuyện với bộ phận hỗ trợ trong ứng dụng


Xem tin tức, nghiên cứu, và hướng dẫn mới nhất của chúng tôi


Vấn đề của bạn đã được giải quyết chưa?