Clicky

Giả lập gõ chữ như người

Đã cập nhật 3 months ago bởi Yana Shch

Các bài liên quan

Trong khi quản lý tài khoản, bạn thường cần nhanh chóng nhập dữ liệu vào các trường khác nhau như tên người dùng, mật khẩu, v.v. Tuy nhiên, các trang web có thể theo dõi xem bạn có thực hiện việc đó bằng bàn phím hay lệnh copy-paste không. Ví dụ: điều này xảy ra trong quá trình đăng ký tài khoản Gmail.

Để tiết kiệm thời gian của bạn dành cho việc nhập lại dữ liệu theo cách thủ công từ notepad, chúng tôi đã thêm tính năng "Paste as human typing". Có hai cách để sử dụng:

  • Nhấp chuột phải vào trường bắt buộc và chọn "Paste as human typing"
  • Đặt con trỏ vào trường bắt buộc và sử dụng phím tắt (Ctrl+Shift+F cho Windows và Cmd+Shift+F cho Mac)

Đây là một ví dụ về cách sử dụng tính năng này trên Mimic, Windows:

Example3

Video về chủ đề


Xem tin tức, nghiên cứu, và hướng dẫn mới nhất của chúng tôi


Vấn đề của bạn đã được giải quyết chưa?