Clicky

Hướng dẫn nhanh để bắt đầu tự động hóa trình duyệt

Đã cập nhật 2 weeks ago bởi Igor Vilinchuk

Các bài liên quan

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách bắt đầu sử dụng tính năng tự động hóa trong Multilogin với một vài bước đơn giản.

Bước 1 — Tải xuống ứng dụng Multilogin và tạo một tài khoản

Để bắt đầu sử dụng Multilogin, hãy tải xuống ứng dụng từ trang web của chúng tôi tại đây. Sau khi ứng dụng được cài đặt, bạn có thể tạo tài khoản bằng cách nhấp vào  “Create new account” - “Tạo tài khoản mới”:

Để có quyền truy cập API Multilogin, bạn cần đăng ký các gói Scale hoặc Custom của chúng tôi. Bạn có thể kiểm tra giá của chúng tôi ở đây. Nếu bạn không chắc gói cước nào phù hợp nhất với mình, hãy liên hệ [email protected] và chúng tôi sẽ giúp bạn chọn gói phù hợp với nhu cầu của mình.

 • Nếu bạn đang tìm kiếm gói Custom, hãy liên hệ với [email protected]
 • Đối với gói Scale, bạn có thể tiến hành mua hàng trong ứng dụng thông qua “View plans”:

Bước 2 — Xác định trước listening port của ứng dụng

Khi đăng ký gói Scale hoặc Custom, bạn cần xác định trước listening port trong tệp app.properties để cổng này không đổi trong mỗi lần khởi chạy ứng dụng. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ đặt cổng thành 35000.

 1. Mở ứng dụng Multilogin
 2. Chuyển đến tab “My account” - “Tài khoản của tôi” trong ứng dụng và nhấp vào “Open logs directory”
 3. Trong thư mục /.multiloginapp.com/logs, hãy đến thư mục lớn hơn /.multiloginapp.com
 4. Mở tệp app.properties bằng bất kỳ chương trình đọc chữ nào
 5. Ví dụ, hãy thêm chuỗi sau:multiloginapp.port=35000
Số cổng phải nằm trong khoảng từ 10000 đến 49151.
 1. Lưu tệp app.properties

Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy tệp app.properties trong thư mục .multiloginapp.com:

Thư mục này có thể bị ẩn tùy thuộc vào cài đặt hệ điều hành của bạn.
 • Windows: C:\Users%username%.multiloginapp.com
 • Linux: /home/%username%/.multiloginapp.com
 • macOS: /Users/%username%/.multiloginapp.com
Để tìm thư mục này trên Mac, hãy mở Finder và nhấn Cmd + Shift + H để mở thư mục người dùng, sau đó nhấn Cmd + Shift + . (dấu chấm) để hiển thị các tệp ẩn. Sau đó, chuyển đến thư mục .multiloginapp.com.

Bước 3 — Làm quen với các tính năng của Multilogin CLI và Local API

Bạn có thể tìm hiểu thêm về CLI và API cục bộ từ tài liệu của chúng tôi.

Tất cả các endpoint của API cục bộ đều có sẵn trong tài liệu Swagger của chúng tôi.

Bước 4 - Kiểm tra ví dụ code của chúng tôi

Ví dụ code về cách mở hồ sơ trình duyệt Multilogin hiện có và thực hiện tự động hóa trình duyệt Selenium và Puppeteer đơn giản:

Video về chủ đề


Xem tin tức, nghiên cứu, và hướng dẫn mới nhất của chúng tôi


Vấn đề của bạn đã được giải quyết chưa?