Clicky

Thanh công cụ chỉnh sửa nhanh

Đã cập nhật 1 month ago bởi Yelena

Các bài liên quan

Tính năng này cho phép bạn chỉnh sửa nhanh một số cài đặt của hồ sơ trình duyệt mà không cần rời khỏi cửa sổ chính của ứng dụng. Vào trang này để xem đầy đủ danh sách các cài đặt mà bạn có thể chỉnh sửa.

Thanh công cụ chỉnh sửa nhanh có từ Multilogin bản 5.17.3. Bạn có thể tải về phiên bản mới nhất tại đây.

Cách sử dụng thanh Chỉnh sửa nhanh

Để chỉnh sửa hồ sơ của bạn bằng chức năng này, bạn cần phải hoàn thành các bước sau.

  1. Mở danh sách hồ sơ của bạn và nhấp vào tên của hồ sơ mà bạn muốn chỉnh sửa
  2. Một menu sẽ mở ra ở bên phải danh sách hồ sơ của bạn
  3. Sau khi các thay đổi cần thiết được thực hiện, hãy nhấp vào "Save changes"
  4. Bạn có thể đóng thanh chỉnh sửa nhanh bằng cách nhấp vào tên hồ sơ, vào biểu tượng chữ thập hoặc vào "Discard changes" nếu bạn muốn thoát mà không lưu.

Tùy chọn có sẵn

Dưới đây là danh sách các thao tác bạn có thể thực hiện bằng cách sử dụng thanh Chỉnh sửa nhanh.

  1. Thay đổi tên hồ sơ
  2. Cập nhật hồ sơ (bạn sẽ thấy nút "Update" màu xanh lá nếu có bản cập nhật)
  3. Chỉnh sửa proxy và kiểm tra proxy
Bạn có thể chỉnh sửa proxy trong hồ sơ đang chạy, nhưng thay đổi này sẽ chỉ được áp dụng sau khi khởi động lại hồ sơ.
  1. Chỉnh sửa ghi chú hồ sơ
  2. Kích hoạt khóa phiên “Active session lock” (có trong gói Team, Scale và Custom subscriptions)
  3. Kiểm tra ID hồ sơ và sao chép nó nếu cần


Xem tin tức, nghiên cứu, và hướng dẫn mới nhất của chúng tôi


Vấn đề của bạn đã được giải quyết chưa?