Clicky

Proxy HTTP và Socks

Đã cập nhật 3 months ago bởi Yelena

Các bài liên quan

Multilogin không cung cấp proxy cũng như không tích hợp bất kỳ proxy nào. Tuy nhiên, chúng tôi hỗ trợ nhiều loại kết nối proxy và có thể được tích hợp với hầu hết các proxy của bên thứ ba. Bài viết này đề cập đến cách cài đặt một số loại proxy được xác thực bằng mật khẩu và IP: HTTP, Socks 5 và Socks 4.

Proxy xác thực IP

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo bạn có các thông tin chi tiết sau (nếu không có, hãy hỏi nhà cung cấp proxy của bạn):

 • Loại proxy (HTTP, Socks 5 hoặc Socks 4)
 • Địa chỉ IP proxy hoặc máy chủ
 • Cổng giao thức - proxy port
 • Địa chỉ IP của bạn được xác thực (hãy hỏi nhà cung cấp của bạn để biết thêm thông tin)

Khi bạn có tất cả các chi tiết trên, bạn đã sẵn sàng cài đặt hồ sơ Multilogin.

 1. Nhấp vào "Create new" - "Tạo mới" và chuyển đến tab "Proxy"
 2. Chọn "HTTP", "Socks 5" hoặc "Socks 4" trong "Connection type" - "Loại kết nối"
 3. Điền vào các trường "IP or host" - "IP hoặc máy chủ" và "Port" - "Cổng" (các trường "Username" và "Mật khẩu" nên để trống)
Dán chi tiết proxy vào trường "IP or host" - "IP hoặc máy chủ" ở định dạngIP:porthoặc host:port và các trường khác sẽ được điền tự động.
 1. Nhấp vào "Check proxy" - "Kiểm tra proxy"
  1. "Connection test passed" có nghĩa là Multilogin có thể kết nối thành công với proxy và nhận dữ liệu phụ thuộc vào IP được yêu cầu (Múi giờ, Vị trí địa lý, và WebRTC)
  2. "Connection test failed" có nghĩa là Multilogin không thể kết nối với proxy và bạn có thể tìm thấy các giải pháp trên trang này.
 2. Nhấp vào "Create profile" → "Start"

Proxy xác thực bằng mật khẩu

Những proxy này đặc biệt hữu ích nếu bạn định làm việc theo nhóm hoặc chuyển hồ sơ.

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo bạn có các thông tin chi tiết sau (nếu không có, hãy hỏi nhà cung cấp proxy của bạn):

 • Loại proxy (HTTP, Socks 5 hoặc Socks 4)
 • Địa chỉ IP proxy hoặc máy chủ
 • Cổng giao thức - proxy port
 • Tên người dùng và mật khẩu proxy

Khi bạn có tất cả các chi tiết trên, bạn đã sẵn sàng cài đặt hồ sơ Multilogin.

 1. Nhấp vào "Create new" và chuyển đến tab "Proxy"
 2. Chọn "HTTP", "Socks 5" hoặc "Socks 4" trong "Connection type"
 3. Điền vào các trường "IP or host", "Port", "Username" và "Password"
Dán chi tiết proxy vào trường "IP or host" ở định dạng IP:port:username:passwordhoặc host:port:username:password và các trường khác sẽ được điền tự động.
 1. Nhấp vào "Check proxy"a. "Connection test passed" có nghĩa là Multilogin có thể kết nối thành công với proxy và nhận dữ liệu phụ thuộc vào IP được yêu cầu (Múi giờ, Vị trí địa lý, và WebRTC)b. "Connection test failed" có nghĩa là Multilogin không thể kết nối với proxy và bạn có thể tìm thấy các giải pháp trên trang này.
 2. Nhấp vào "Create profile" → "Start"

Xử lý sự cố

Các sự cố liên quan đến kết nối và cấu hình proxy đôi khi có thể dẫn đến các lỗi sau:

 • "This site can't be reached"
 • "Connection timed out" 
 • "Bad gateway"

Giải pháp cho những vấn đề này có thể là để trống các trường "Username" và "Password". Khi một hồ sơ được chạy, bạn sẽ được nhắc nhập chúng vào trong một cửa sổ.

Bạn luôn có thể kiểm tra dữ liệu IP của mình bằng trình kiểm tra của chúng tôi hoặc các công cụ trực tuyến khác.
Video về chủ đề


Xem tin tức, nghiên cứu, và hướng dẫn mới nhất của chúng tôi


Vấn đề của bạn đã được giải quyết chưa?