Clicky

Hướng dẫn trợ giúp người dùng Multilogin

Đã cập nhật 1 month ago bởi Yelena

Tôi có một tài khoản chính trong Multilogin. Làm cách nào để bắt đầu sử dụng Multilogin X?

Nếu sở hữu tài khoản chính (không phải thành viên nhóm) trong Multilogin, bạn cần đăng ký Multilogin X bằng cùng một email. Bằng cách này, bạn có thể dễ dàng đồng bộ hóa dữ liệu trong tương lai.

  1. Truy cập app.multilogin.com và nhấp vào “Đăng ký ngay”
  2. Nhập email Multilogin của bạn vào mục “Email của bạn”
  3. Điền vào tất cả các mục khác và nhấp vào “Tạo tài khoản”
  4. Nhập mã xác minh từ email của bạn (hãy nhớ kiểm tra các thư mục Mạng xã hội, Quảng cáo và Thư rác)

Tôi là một thành viên nhóm trong Multilogin. Làm cách nào để bắt đầu sử dụng Multilogin X?

Nếu sở hữu tài khoản thành viên nhóm trong Multilogin, bạn cần đăng ký Multilogin X bằng email bất kỳ.

  1. Truy cập app.multilogin.com và nhấp vào “Đăng ký ngay”
  2. Điền vào tất cả các mục và nhấp vào “Tạo tài khoản”
  3. Nhập mã xác minh từ email của bạn (hãy nhớ kiểm tra các thư mục Mạng xã hội, Quảng cáo và Thư rác)
  4. Sau khi đăng ký, hãy yêu cầu chủ sở hữu tài khoản trong Multilogin X thêm bạn làm thành viên nhóm vào không gian làm việc của họXem tin tức, nghiên cứu, và hướng dẫn mới nhất của chúng tôi


Vấn đề của bạn đã được giải quyết chưa?