Clicky

Quản lý hóa đơn

Đã cập nhật 8 months ago bởi Yelena

Các bài liên quan

Thanh toán hóa đơn

  1. Đăng nhập vào tài khoản Thanh toán của bạn
  2. Nhấp vào  “Invoices” “Pay now”
  3. Sau khi thanh toán được xác nhận, bạn có thể phải khởi động lại ứng dụng để thấy sự thay đổi

Các loại tiền thanh toán được

Chúng tôi chỉ có thể chấp nhận thanh toán bằng EUR và tiền điện tử. Nếu bạn chọn thanh toán bằng PayPal hoặc thẻ bằng một loại tiền tệ khác, số tiền sẽ được tự động chuyển đổi theo tỷ giá hối đoái của ngân hàng của bạn.

Kiểm tra ngày đáo hạn

Để kiểm tra ngày thanh toán tiếp theo của bạn, hãy đăng nhập vào tài khoản Thanh toán của bạn và nhấp vào “Subscription”. Dòng “Next billing“ sẽ cho biết ngày thanh toán của bạn.

Hiểu về số tiền trên hóa đơn

Hệ thống thanh toán của chúng tôi tính toán số tiền đến hạn dựa trên số ngày còn lại trong chu kỳ thanh toán và giá gói cước của bạn. Do đó, nếu bạn gia hạn gói cước vào một ngày khác với ngày thanh toán thông thường của mình, số tiền sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Tải xuống hóa đơn

  1. Đăng nhập vào tài khoản Thanh toán của bạn
  2. Chuyển đến tab “Invoices”
  3. Bấm vào mũi tên đen bên phải từng hóa đơn để tải về

Chính sách thuế VAT của chúng tôi

Theo luật thuế của Liên minh Châu Âu, chúng tôi có nghĩa vụ phải bao gồm VAT với mỗi lần mua hàng. Do đó, bất kể phương thức thanh toán được chọn là gì, hóa đơn của bạn sẽ bao gồm VAT nếu bạn ở EU.

Bạn có thể được miễn thuế VAT bằng cách cung cấp số VAT hợp lệ (ngoại trừ các công ty của Estonia, vì trong trường hợp này, giao dịch mua được thực hiện trong nước và VAT vẫn được áp dụng).

 Xem tin tức, nghiên cứu, và hướng dẫn mới nhất của chúng tôi


Vấn đề của bạn đã được giải quyết chưa?