Clicky

Cài đặt Multilogin với NetNut

Đã cập nhật 6 months ago bởi Yelena

Các bài liên quan
Kiểm tra danh sách các nhà cung cấp proxy được đề xuất của chúng tôi và nhận ưu đãi!

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn quy trình thêm proxy NetNut vào Multilogin. Bạn có thể tìm thêm thông tin về nhà cung cấp proxy này trên trang web chính thức của họ.

  1. Nhấp vào "Create new" và chuyển đến tab "Proxy"
  2. Chọn "HTTP" trong "Connection type"
  3. Đặt gw.ntnt.io vào trường "New address"
  4. Đặt 5959 vào trường "Port"
  5. Nhập thông tin đăng nhập NetNut của bạn vào trường "Login" và "Password"
Dán chi tiết proxy vào trường "New address" ở định dạng IP:port:username:password hoặc host:port:username:password và các trường khác sẽ được điền tự động.
  1. Nhấp vào "Check proxy" → "Create profile" → "Start"


Xem tin tức, nghiên cứu, và hướng dẫn mới nhất của chúng tôi


Vấn đề của bạn đã được giải quyết chưa?