Clicky

Lỗi: Mimic/Stealthfox executable is not found

Đã cập nhật 6 months ago bởi Yelena

Các bài liên quan

Đôi khi bạn có thể gặp phải các lỗi sau trong Đa đăng nhập:

 • "Mimic executable is not found"
 • "Stealthfox executable is not found"
 • "Downloading Mimic browser"

Lỗi có thể xảy ra khi Multilogin không thể tìm thấy tệp để chạy lệnh tương ứng. Có 3 lý do có thể cho việc này:

 1. Hệ thống của bạn không phù hợp với yêu cầu cấu hình tối thiểu của chúng tôi
 2. Các thành phần trình duyệt không được tải xuống đúng cách trong quá trình cài đặt
 3. Ứng dụng của bên thứ 3 (thường là phần mềm chống vi-rút) đã xóa tệp được yêu cầu

Giải pháp cho vấn đề này là tải xuống lại các thành phần trình duyệt cần thiết.

Tải xuống lại các thành phần trình duyệt

Dừng và/hoặc gỡ cài đặt mọi phần mềm chống vi-rút mà bạn có hoặc đưa Multilogin vào whitelist trước khi bạn tiếp tục với các bước bên dưới.
Những bước này sẽ không làm mất dữ liệu — tất cả hồ sơ và dữ liệu phiên của bạn sẽ được lưu.

macOS

 1. Nhấp vào "My Account" → “Open logs directory” và đóng Multilogin
 2. Trong cửa sổ mở ra, tìm thư trong thư mục lớn hơn, và vào thư mục Data (tùy thuộc vào kiểu xem của Finder, bạn cần chọn thư mục này ở cột bên trái hoặc nhấp chuột phải vào tên của thư mục Log)
 3. Xóa thư mục Deps nằm trong thư mục Data
 4. Khởi chạy Multilogin và đợi cho đến khi các thành phần trình duyệt được tải xuống lại và thanh tiến trình màu xanh lá cây ở trên cùng biến mất.

Ngoài ra, bạn có thể mở Finder và sử dụng phím tắt:

 1. Nhấn Cmd + Shift + H trên bàn phím để mở thư mục người dùng
 2. Nhấn Cmd + Shift + .(dấu chấm) để hiển thị các tệp ẩn
 3. Vào thư mục .multiloginapp.com và tiếp tục từ bước 3

Windows

 1. Đóng Multilogin
 2. Chuyển đến thư mục C:\Users\%username%\.multiloginapp.com\data
 3. Xóa thư mục Deps
 4. Khởi chạy Multilogin và đợi cho đến khi các thành phần trình duyệt được tải xuống lại và thanh tiến trình màu xanh lá cây ở trên cùng biến mất

Ngoài ra, bạn có thể truy cập “My account” - “Tài khoản của tôi” trong ứng dụng Multilogin và nhấp vào “Open logs directory” - “Mở thư mục nhật ký”, sau đó đóng Multilogin. Trong cửa sổ mở ra, trong thư mục lớn hơn, tìm thư mục Data. Sau đó, tiếp tục từ bước 3.

Linux

 1. Đóng Multilogin
 2. Chuyển đến thư mục /home/%username%/.multiloginapp.com/data
 3. Xóa thư mục Deps
 4. Khởi chạy Multilogin và đợi cho đến khi các thành phần trình duyệt được tải xuống lại và thanh tiến trình màu xanh lá cây ở trên cùng biến mất

Ngoài ra, bạn có thể truy cập “My account” - “Tài khoản của tôi” trong ứng dụng Multilogin và nhấp vào “Open logs directory” - “Mở thư mục nhật ký”, sau đó đóng Multilogin. Trong cửa sổ mở ra, trong thư mục lớn hơn, tìm thư mục Data. Sau đó, tiếp tục từ bước 3.Xem tin tức, nghiên cứu, và hướng dẫn mới nhất của chúng tôi


Vấn đề của bạn đã được giải quyết chưa?