Clicky

Chức năng làm việc nhóm 2.0

Đã cập nhật 1 month ago bởi Yelena

Các bài liên quan
Chức năng làm việc nhóm (áp dụng từ phiên bản 5.0) không tương thích với tài khoản phụ được tạo trên các phiên bản cũ hơn của Multilogin. Để có quyền dùng chức năng làm việc nhóm, tài khoản phụ phải được tạo trên phiên bản mới.

Chức năng làm việc nhóm hiện có thể sử dụng trên các gói cước Team, Scale, và Custom. Bạn có thể cải thiện năng suất công việc bằng cách chia sẻ hồ sơ với các thành viên trong nhóm. Với chức năng làm việc nhóm 2.0, bạn sẽ tránh việc mở cùng một hồ sơ trình duyệt một lúc trên nhiều máy nhờ có tính năng khoá hồ sơ đang chạy - Active session lock.

Các tính năng đáng lưu ý của làm việc nhóm 2.0

 • Chia sẻ toàn bộ hồ sơ với các thành viên
 • Chỉ định quyền nhất định cho các thành viên
 • Mời thành viên nhóm từ giao diện ứng dụng
 • Chia sẻ hồ sơ trong thư mục cho các thành viên
Thành viên không thể xoá hồ sơ.

Quản lý nhóm

Bạn có thể xem và quản lý thành viên trong nhóm dưới mục “Team members” ở bảng điều hướng phía tay trái.

Mời thành viên

 1. Click vào mục “Team members”
 2. Bấm “Invite user” nếu bạn mới bắt đầu sử dụng, hoặc “"Add team member” nếu bạn đã có thành viên trong tài khoản
 3. Nhập địa chỉ email của người dùng thành viên vào ô "User email"
Bạn không thể mời một thành viên với email đã được dùng để đăng ký tài khoản với Multilogin. Bạn sẽ được thông báo lỗi "Cannot invite existing user". Trong trường hợp này, hãy sử dụng email khác.
 1. Sao chép mật khẩu tạm thời từ mục "Temporary password" và lưu trữ nó
Bạn cũng có thể gửi mật khẩu tạm thời bằng email, vui lòng chọn "Send password with an invitation email (not secure)". (cách này thì không tuyệt đối an toàn)
Bạn nên lưu giữ mật khẩu tạm thời ở nơi an toàn.
 1. Bấm "Add" và lời mời sẽ được gửi tới thành viên nhóm của bạn
 2. Gửi cho thành viên nhóm mật khẩu tạm thời nếu bạn chọn không gửi bằng email trước đó

Bạn có thể chia sẻ hồ sơ trình duyệt với thành viên kể từ lúc này nếu bạn đã tạo nhóm/thư mục hồ sơ. Xem Sharing browser profiles để biết thêm chi tiết.
 1. Thành viên có thể tải Multilogin và sử dụng Multilogin với email và mật khẩu được tạo
Tất cả các thành viên nên sử dụng cùng một phiên bản Multilogin.

Xoá thành viên

Thành viên bị xoá sẽ không thể đăng nhập vào Multilogin được nữa.
 1. Chọn tab "Team members"
 2. Mở cài đặt thành viên
 3. Chọn "Remove"

Chia sẻ hồ sơ trình duyệt

Để chia sẻ hồ sơ với thành viên trong nhóm, hồ sơ cần được thêm vào một nhóm/thư mục hồ sơ. Click vào đây để xem hướng dẫn chi tiết các bước tạo nhóm và thêm hồ sơ.

Kể từ phiên bản 5.1.2, người dùng đăng ký gói Team, Scale, và Custom có thể chia sẻ quyền truy cập vào nhóm hồ sơ với các thành viên trong khi tạo nhóm hồ sơ.
 1. Chọn “All configurations” --> “groups”
 2. Nhấp vào dấu ba chấm ở bên phải của nhóm hồ sơ, sau đó chọn "Edit"
 3. Chọn thành viên, chỉ định các quyền và bấm "Save"
  1. Launch - thành viên chỉ có thể start hồ sơ trình duyệt trong nhóm
  2. Launch, edit, create - thành viên có thể start, edit hồ sơ trình duyệt trong nhóm cũng như tạo hồ sơ mới

Chỉnh sửa quyền

Tính năng này cho phép bạn chia sẻ nhóm với các thành viên, chỉnh sửa quyền và thu hồi quyền truy cập vào các nhóm được chia sẻ.

 1. Nhấp vào "Team members"
 2. Bấm vào dấu ba chấm ở bên phải của thành viên và chọn "Edit permission"
 3. Chọn (các) nhóm, và chỉnh sửa quyền

Di chuyển hồ sơ giữa các nhóm có quyền truy cập hạn chế

Một thành viên trong nhóm không thể di chuyển hồ sơ từ nhóm có quyền "Launch" sang nhóm có quyền "Launch, edit, create". Trong cửa sổ "Move browser profiles", cảnh báo sau sẽ được hiển thị:

Nếu thành viên cố gắng chuyển hồ sơ sang một nhóm có quyền "Luanch", cảnh báo quyền truy cập sẽ bị giới hạn (1) sẽ xuất hiện. Thành viên trong nhóm cũng có thể di chuyển hồ sơ đến một nhóm mà họ không có quyền truy cập. Trong trường hợp này, một thông báo cho biết rằng quyền truy cập sẽ bị mất (2) sẽ xuất hiện.

Xử lý sự cố

Lỗi "Cannot invite existing user"

Khi mời một thành viên mới vào một nhóm, bạn có thể gặp phải lỗi "Cannot invite existing user".

Có nghĩa là địa chỉ email bạn muốn sử dụng để tạo tài khoản thành viên trong nhóm đã được dùng để đăng ký tài khoản với Multilogin. Để giải quyết vấn đề này, hãy sử dụng một e-mail khác khi thêm thành viên.Xem tin tức, nghiên cứu, và hướng dẫn mới nhất của chúng tôi


Vấn đề của bạn đã được giải quyết chưa?