Clicky

Làm việc với nhóm

Đã cập nhật 6 months ago bởi Yelena

Các bài liên quan

Với Multilogin, bạn có thể sắp xếp hồ sơ của mình bằng cách xếp chúng vào các nhóm khác nhau. Theo mặc định, tất cả các hồ sơ trình duyệt đầu tiên sẽ xuất hiện trong nhóm "Unassigned group".

Tạo nhóm

  1. Nhấp vào "All profiles" và chọn tab "Groups" ở trên cùng
  2. Nhấp vào "Add new group", nhập tên của nhóm và nhấp vào "Save"
Bạn có thể thêm các thành viên vào nhóm bằng cách chọn thành viên từ danh sách và gán cho họ các quyền cần thiết. Tìm hiểu thêm ở đây.

Thêm hồ sơ vào một nhóm

Bạn có thể thêm hồ sơ trình duyệt vào từng nhóm một hoặc nhiều.

  1. Di chuột qua khoảng trống ở bên trái danh sách hồ sơ của bạn trong phần "All profiles" hoặc trong tab "Unassigned group"
  2. Chọn hồ sơ trình duyệt mà bạn muốn thêm vào nhóm và nhấp vào "Move to group"
  3. Chọn một nhóm hiện có hoặc nhấp vào "Add new group" trong cửa sổ sẽ mở ra và nhấp vào "Move"


Xem tin tức, nghiên cứu, và hướng dẫn mới nhất của chúng tôi


Vấn đề của bạn đã được giải quyết chưa?