Clicky

Yêu cầu cấu hình

Đã cập nhật 2 weeks ago bởi Igor Vilinchuk

Các bài liên quan

Yêu cầu tối thiểu cho phần cứng

  • RAM: ít nhất 4GB
  • Dung lượng đĩa trống: ít nhất 1GB
  • GPU sẵn có

Máy tính apple với chip M1 và M2 tương thích tốt với Multilogin.

Những hệ điều hành được hỗ trợ

Chỉ hệ điều hành 64-bit được hỗ trợ.

Windows 11

Windows 10

Windows Server 2016

macOS Ventura

macOS Monterey

macOS Big Sur

macOS Catalina

Linux Ubuntu 22

Linux Ubuntu 20

Linux Ubuntu 18

Không hỗ trợ Windows 7, Windows 8, và Windows Server 2012 (R2). Hơn nữa, những hệ điều hành này cũng không tương thích với Mimic 111 và những phiên bản trình duyệt trên nền Chromium sau này. Ngoài ra, các phiên bản macOS cũ hơn Catalina cũng không tương thích với Firefox 116 và những phiên bản của Firefox mới hơn.

Những hệ điều hành khác

Theo như người dùng khác đã dùng Multilogin thì những hệ điều hành sau có thể tương thích với Multilogin, nhưng chúng tôi chưa thực hiện kiểm tra chính thức.

  • Windows server 2019
  • Most of Linux distributions


Xem tin tức, nghiên cứu, và hướng dẫn mới nhất của chúng tôi


Vấn đề của bạn đã được giải quyết chưa?