Clicky

Lỗi kết nối do các ký tự không phải là tiếng Latinh trong Windows

Đã cập nhật 4 months ago bởi Yelena

Các bài liên quan

Đôi khi bạn có thể gặp phải lỗi sau trong Multilogin:

  • "Your Windows system cannot perform the necessary WinAPI calls to launch Stealthfox browser"
  • "Error! java.io.IOException: [đoạn chữ không đọc được]"

Nó xảy ra khi thư mục người dùng Windows có các ký tự không phải là tiếng Latinh trong tên thư mục (tiếng Nga, tiếng Ả Rập, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Việt v.v.). Bài viết này mô tả cách khắc phục sự cố này.

Tạo người dùng Windows mới

Lựa chọn đơn giản nhất là tạo một người dùng Windows mới với quyền Administrator. Người dùng này phải có tên chỉ chứa các ký tự Latinh. Trên trang này, bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn từng bước cho giải pháp này.

Để tiết kiệm thời gian khi tạo người dùng mới, bạn có thể chọn "I don't have this person's sign-in information" và trên trang tiếp theo, chọn "Add a user without a Microsoft account".

Thay đổi tên người dùng Windows của bạn

  1. Đảm bảo rằng người dùng hiện tại của bạn có quyền Administrator
Trước tiên, bạn có thể cần tạo tài khoản Administrator mới trên thiết bị của mình để có thể hoàn tất bước 2.
  1. Chuyển đến thư mục C:\Users\ và đổi tên thư mục người dùng của bạn (thư mục này không được chứa các ký tự hoặc dấu cách không phải là tiếng Latinh).Nếu lựa chọn Rename không khả dụng, hãy điều đến hộp Tìm kiếm ở góc trên bên phải của File Explorer. Tìm kiếm tên thư mục người dùng mà bạn muốn thay đổi. Trong danh sách kết quả tìm kiếm, tìm thư mục người dùng, nhấp chuột phải vào thư mục đó và bạn sẽ thấy tùy chọn Rename.
  1. Mở Regedit và điều hướng đến HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList\<User SID>\
  2. Sửa đổi giá trị đăng ký ProfileImagePath thành tên đường dẫn mới
Khoá đăng ký ProfileList chứa một số khoá phụ. Để tìm khóa phụ có ProfileImagePath phù hợp, hãy nhấp vào từng khóa phụ và kiểm tra giá trị của nó.

Ví dụ: giả sử chúng tôi muốn loại bỏ khoảng trống trong tên người dùng. Vì vậy, trong Bước 2, chúng tôi sử dụng File Explorer để điều hướng đến thư mục C:\Users và đổi tên thư mục con John Smith thành JohnSmith. Ở Bước 3, chúng tôi nhấp vào từng khóa phụ <User SID> cho đến khi chúng tôi tìm thấy khóa phụ có ProfileImagePath C:\Users\John Smith. Ở bước 4, chúng tôi thay đổi nó thành C:\Users\JohnSmith.

Kiểm tra ổ đĩa cài đặt Multilogin

Để hoạt động bình thường, Multilogin phải được cài đặt trên cùng một ổ đĩa mà hệ điều hành của bạn được cài đặt. Ví dụ: nếu Hệ điều hành của bạn được cài đặt trên Ổ C, thì Multilogin cũng phải được cài đặt trên Ổ C. Nếu không đúng như vậy, hãy gỡ cài đặt Multilogin và cài đặt lại trên cùng một ổ đĩa với Hệ điều hành của bạn. Bạn có thể tìm thêm chi tiết trong bài viết này.

Cài đặt lại Microsoft Visual C ++

Thông thường, sự cố là do Microsoft Visual C++ đã lỗi thời được cài đặt trên thiết bị của bạn. Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn từng bước về cách giải quyết vấn đề trong bài viết này.

Cài đặt lại Windows

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, giải pháp cuối cùng là cài đặt lại Windows và chỉ định tên người dùng không có ký tự không phải là tiếng Latinh trong quá trình cài đặt.Xem tin tức, nghiên cứu, và hướng dẫn mới nhất của chúng tôi


Vấn đề của bạn đã được giải quyết chưa?