Clicky

CLI và API cục bộ

Đã cập nhật 3 weeks ago bởi Annes Silde

Các bài liên quan

Multilogin hỗ trợ Command Line Interface (CLI) và API cục bộ. Hướng dẫn này sẽ giới thiệu các lệnh CLI cơ bản, endpoint của API cục bộ và cung cấp các ví dụ sử dụng.

3 bước để bắt đầu sử dụng API cục bộ:

1. Xác định trước listening port của ứng dụng
2. Khởi chạy ứng dụng Multilogin thủ công hoặc bằng CLI
3. Sử dụng endpoint của API cục bộ

Xác định cổng ứng dụng Multilogin

Bạn cần xác định trước cổng ứng dụng để sử dụng các endpoint của API cục bộ.

 1. Tìm tệp app.properties trong thư mục .multiloginapp.com (tùy thuộc vào cài đặt hệ điều hành của bạn, tệp này có thể bị ẩn):
 • Windows: C:\Users%username%.multiloginapp.com
 • Linux: /home/%username%/.multiloginapp.com
 • macOS: /Users/%username%/.multiloginapp.com
Để tìm thư mục này trên Mac, hãy mở Finder và nhấn  Cmd + Shift + H để mở thư mục người dùng, sau đó nhấn Cmd + Shift + . (dấu chấm) để hiển thị các tệp ẩn. Sau đó, chuyển đến thư mục .multiloginapp.com.
 1. Mở tệp app.properties trong bất kỳ ứng dụng chỉnh sửa text nào
 2. Thêm chuỗi sau: multiloginapp.port=[PORT_NUMBER]
Số cổng phải nằm trong khoảng từ 10000 đến 49151.
 1. Lưu tệp app.properties

Sau đó, bạn sẽ có thể vào ứng dụng Multilogin thông qua cổng này.

Command Line Interface (CLI)

Trước khi nhập các lệnh sau vào Command, hãy đảm bảo Cmd/Terminal của bạn được mở trong thư mục được chỉ định bên dưới.

Với Multilogin phiên bản 6.0 trở lên:

 • Windows: C:\Program Files (x86)\Multilogin\headless
 • macOS: /Applications/multilogin.app/Contents/MacOS/multilogin.app/Contents/MacOS
 • Linux: /opt/Multilogin/headless

Với Multilogin phiên bản 5.19 trở xuống:

 • Windows: C:\Program Files (x86)\Multilogin
 • macOS: /Applications/multilogin.app/Contents/MacOS
Nếu bạn đang sử dụng hệ thống UNIX, hãy đảm bảo rằng bạn đã thêm quyền thực thi vào tệp .sh. Bạn có thể thêm quyền thực thi vào tệp bằng cách sử dụng lệnh chmod +x (ví dụ,chmod +x headless.sh).

Khởi chạy Multilogin ở chế độ headless:

Windows

headless.exe

Linux/macOS

./headless.sh

Khởi chạy Multilogin ở chế độ headless trên một cổng được xác định trước (35000 được sử dụng làm ví dụ):

Windows

headless.exe -port 35000

Linux/macOS

./headless.sh -port 35000
Hãy nhớ rằng mặc dù ứng dụng của chúng tôi có thể được khởi chạy ở chế độ headless, nhưng hồ sơ trình duyệt thì không thể. Bạn vẫn cần phải có một hệ thống có giao diện đồ họa để sử dụng chúng.

Đăng nhập vào tài khoản Multilogin của bạn:

Windows

cli.exe -login -u [email protected] -p password123

Linux/macOS

./cli.sh -login -u [email protected] -p password123

API cục bộ

Endpoint của API cục bộ có sẵn trong phiên bản Multilogin 5.4 trở lên.

Ngay khi bạn chạy Multilogin theo cách thủ công hoặc bằng CLI, bạn có thể sử dụng các endpoint của API cục bộ. API cục bộ cung cấp quyền truy cập tự động để đọc và ghi dữ liệu của hồ sơ trình duyệt Multilogin. Bạn có thể tạo hồ sơ trình duyệt mới, nhận danh sách tất cả hồ sơ trình duyệt, thêm hồ sơ trình duyệt vào nhóm, v.v.

Endpoint của API cục bộ

Endpoint của API cục bộ có sẵn trong tài liệu Swagger của chúng tôi (còn gọi là OpenAPI Specification).

Thử ví dụ code của chúng tôi

Xem các ví dụ code bên dưới về cách mở hồ sơ trình duyệt Multilogin hiện có và thực hiện tự động hóa trình duyệt Selenium và Puppeteer đơn giản:

Giới hạn theo gói cước

API cục bộ chỉ có ở gói Scale và Custom, với một số endpoint nhất định bị giới hạn ở số lượng yêu cầu mỗi giây.

Nếu API được truy cập từ gói cước không có API cục bộ, thì máy chủ sẽ phản hồi với lỗi sau:

{"status":"ERROR","value":"rate limit exceeded."}

Giới hạn lượng yêu cầu

Giới hạn lượng yêu cầu được áp dụng cho tất cả các gói cước. Chúng khác nhau bởi 2 loại endpoint:

 • Đối với các yêu cầu trả về danh sách (ví dụ: listProfiles) — 1 yêu cầu/phút
 • Tất cả các yêu cầu khác — 10 yêu cầu/phút.

Khi đạt đến giới hạn, máy chủ sẽ phản hồi với lỗi sau:

{"status":"ERROR","value":"rate limit exceeded."}
Nếu API trả về có lỗi, sẽ có thời gian chờ 6 giây trong lúc đó, ngay cả các lệnh gọi API hợp lệ cũng sẽ bị từ chối.
Video về chủ đề


Xem tin tức, nghiên cứu, và hướng dẫn mới nhất của chúng tôi


Vấn đề của bạn đã được giải quyết chưa?