Clicky

Proxy trên SSH (POSSH)

Đã cập nhật 4 months ago bởi Yelena

Các bài liên quan

SSH (hoặc "secure shell") được sử dụng để kết nối an toàn với phiên đầu cuối từ xa. Plugin proxy qua đường SSH cho phép hồ sơ trình duyệt của bạn kết nối qua máy chủ SSH dưới dạng proxy Socks. Lưu lượng đi vào proxy Socks đang chạy trong hồ sơ của bạn và máy chủ SSH sẽ chuyển tiếp nó qua kết nối SSH – đây được gọi là đường hầm SSH.

Ưu điểm lớn nhất của việc sử dụng SSH so với proxy HTTP hoặc Socks thông thường là nó có thể dễ dàng thiết lập mà không cần cài đặt bổ sung liên quan đến proxy trên máy chủ. Ngoài ra, các đường hầm SSH mã hóa lưu lượng truy cập của bạn, tăng cường bảo mật dữ liệu.

Sử dụng POSSH trong Multilogin

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo bạn có các thông tin chi tiết sau (nếu không có, hãy hỏi nhà cung cấp proxy của bạn):

 • IP máy chủ SSH (hoặc máy chủ) và cổng - port
 • Thông tin đăng nhập máy chủ SSH, chẳng hạn như tên người dùng và mật khẩu của bạn

Khi bạn có tất cả các chi tiết trên, bạn đã sẵn sàng cài đặt hồ sơ Multilogin.

 1. Chuyển đến phần "Plugin"
 2. Kích hoạt plugin proxy POSSH
 3. Nhấp vào "Create new" - "Tạo mới" và chuyển đến tab "Proxy"
 4. Chọn "POSSH" trong "Connection type" - "Loại kết nối"
 5. Điền vào các trường "IP or host", "Port", "Username" và "Password"
Dán chi tiết proxy vào trường "IP or host" ở định dạng IP:port:username:passwordhoặc host:port:username:password và các trường khác sẽ được điền tự động.
 1. Nhấp vào "Check proxy" - "Kiểm tra proxy"
  1. "Connection test passed" có nghĩa là Multilogin có thể kết nối thành công với proxy và nhận dữ liệu phụ thuộc vào IP được yêu cầu (Múi giờ, Vị trí địa lý, và WebRTC)
  2. "Connection test failed" có nghĩa là Multilogin không thể kết nối với proxy và bạn có thể tìm thấy các giải pháp trên trang này.
 2. Nhấp vào "Create profile" → "Start"
Để sử dụng plugin POSSH trên hệ điều hành Windows Server, bạn cần bật "Developer Mode" - "Chế độ nhà phát triển" trong cài đặt Windows và khởi động lại hệ thống.

Khởi động lại đường SSH trong trình duyệt

Do bản chất của các đường SSH, đôi khi chúng có thể bị ngắt giữa phiên. Trong trường hợp này, bạn có thể thử giải pháp bên dưới:

 1. Nhấp vào biểu tượng Multilogin ở góc trên cùng bên phải của cửa sổ hồ sơ trình duyệt (để tìm thấy nó, trước tiên bạn có thể cần nhấp vào biểu tượng hình mảnh ghép)
 2. Nhấp vào "Restart SSH" - "Khởi động lại SSH"
Video về chủ đề


Xem tin tức, nghiên cứu, và hướng dẫn mới nhất của chúng tôi


Vấn đề của bạn đã được giải quyết chưa?