Clicky

Chuyển hồ sơ sang Multilogin từ một giải pháp khác

Đã cập nhật 6 months ago bởi Yelena

Các bài liên quan

Nếu bạn đang chuyển sang Multilogin từ một giải pháp khác, bạn có thể cần phải chuyển dữ liệu hồ sơ hiện có của mình. Dưới đây là các đề xuất của chúng tôi về cách hoàn tất quá trình chuyển này.

  1. Xuất cookie từ trình duyệt cũ của bạn
  2. Hãy xem hướng dẫn này về cách đăng ký Multilogin nếu bạn chưa đăng ký
  3. Tạo trình duyệt Multilogin, chọn các thông số phù hợp hoặc tương tự với trình duyệt cũ của bạn:
    1. Chọn loại trình duyệt dựa trên cùng một lõi (Mimic cho Chromium và Stealthfox cho Firefox)
    2. Thêm cùng một proxy hoặc một proxy có cùng vị trí địa lý
  4. Nhập cookie vào trình duyệt Multilogin mới của bạn
Lưu ý rằng không thể tạo lại 100% bản sao của trình duyệt cũ của bạn trong Multilogin, vì các tham số trong Multilogin và trình duyệt cũ của bạn có thể khác nhau. Cố gắng khớp càng nhiều tham số càng tốt – xem trang này với giải thích đầy đủ về từng cài đặt hồ sơ trình duyệt Multilogin.


Xem tin tức, nghiên cứu, và hướng dẫn mới nhất của chúng tôi


Vấn đề của bạn đã được giải quyết chưa?