Clicky

Tạo hồ sơ trình duyệt

Đã cập nhật 3 months ago bởi Igor Vilinchuk

Các bài liên quan

Hồ sơ trình duyệt được tạo nên bởi tập hợp của nhiều tham số. Các tham số này giúp cho hồ sơ trình duyệt trở nên duy nhất và riêng biệt trên trực tuyến.

Để tạo hồ sơ trình duyệt, vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

 1. Chọn "Create new" trong bảng điều hướng bên trái
 2. Nhập tên của hồ sơ trình duyệt
 3. Chọn hệ điều hành mà bạn muốn mô phỏng
Chúng tôi khuyên rằng hệ điều hành của trình duyệt nên khớp với hệ điều hành của máy của bạn (macOS, Windows, Linux)
 1. Chọn trình duyệt bạn muốn sử dụng
Mimic được xây dựng trên Chrome và Stealthfox được xây dựng trên Firefox. Bạn có thể tuỳ ý chọn lựa trình duyệt theo nhu cầu của bạn.
 1. Click "Proxy" nếu bạn muốn thêm proxy cho hồ sơ trình duyệt.
Dán thông tin proxy vào "IP or host" ở định dạng IP:port:username:password hoặc host:port:username:password và các trường khác sẽ được điền tự động.
 1. Nhấp vào nút "Check proxy" để kiểm tra kết nối.
 • "Connection test passed" có nghĩa là Multilogin đã có thể kết nối thành công với proxy và nhận dữ liệu tương ứng với IP được nhập vào (TimeZone, WebRTC, và Geolocation)
 • "Connection test failed" có nghĩa là Multilogin không thể kết nối với proxy. Bạn có thể xem trang này để biết biết thêm thông tin về cách giải quyết sự cố này.
 1. Tất cả cài đặt và dấu vân tay sẽ được tự động tạo, nhưng bạn có thể tuỳ chỉnh các thông số cấu hình nếu cần.
  1. Bạn có thể chỉnh sửa tất cả các cài đặt liên quan đến IP (TimeZone, WebRTC, và Geolocation) sau khi cài đặt proxy.
  2. Nếu bạn nhấp vào tab cài đặt "Advanced" trên bảng điều hướng bên trái, bạn sẽ có thể tuỳ chỉnh tất cả các thông số.
Bạn nên giữ cài đặt mặc định để hồ sơ trình duyệt hoạt động tốt nhất.
 1. Bấm “Create profile”

Sau khi lưu, bạn sẽ thấy một hồ sơ mới được thêm vào danh sách các hồ sơ của bạn.Xem tin tức, nghiên cứu, và hướng dẫn mới nhất của chúng tôi


Vấn đề của bạn đã được giải quyết chưa?