Clicky

Che dấu vân tay hệ điều hành thụ động (Vân tay TCP/IP)

Đã cập nhật 6 months ago bởi Yelena

Các bài liên quan

Các trang web có thể phát hiện hệ điều hành của thiết bị bằng cách phân tích lưu lượng mạng của thiết bị đó. Các thức hoạt động của TCP/IP trong hệ điều hành giúp xác định hệ điều hành nào. Trong ngữ cảnh này, đó một tập hợp các tham số dành riêng cho hệ điều hành được gọi là dấu vân tay của hệ điều hành. Vì phương pháp này liên quan đến việc quan sát lưu lượng mạng mà không gửi bất kỳ yêu cầu nào nên nó được gọi là lấy dấu vân tay hệ điều hành thụ động.

Bạn có thể kiểm tra dấu vân tay này trên browserleaks.com/ip phần "TCP/IP Fingerprint". Trong Multilogin, bạn có thể gặp các kết quả sau:

  • Một máy chủ proxy sẽ chặn các gói mạng của bạn và đóng gói lại, đó là lý do tại sao nếu bạn sử dụng proxy, thử nghiệm trên có thể hiển thị một hệ điều hành khác với hệ điều hành ban đầu của bạn (ví dụ: Linux)
  • Nếu bạn sử dụng Multilogin trên một máy ảo, kiểm tra trên có thể hiển thị hệ điều hành gốc của bạn bất kể hệ điều hành khác được chọn trong cài đặt hồ sơ (ví dụ: nếu hệ điều hành gốc của bạn là macOS, Dấu vân tay TCP/IP có thể hiển thị macOS ngay cả trên một máy ảo Windows với một hồ sơ trình duyệt Windows)

Dấu vân tay TCP/IP là dấu vân tay kết nối và Multilogin không thể thay đổi theo bất kỳ cách nào. Hầu hết các trang web đều bỏ qua tham số này, vì sự không khớp giữa Dấu vân tay TCP/IP và hệ điều hành thực tế là phổ biến. Chúng được gây ra bởi một số thiết bị và cấu hình mạng.

Tuy nhiên, có thể che dấu vân tay này ở cấp độ proxy bằng cách sử dụng các dịch vụ cụ thể – ví dụ: iproxy.online.Xem tin tức, nghiên cứu, và hướng dẫn mới nhất của chúng tôi


Vấn đề của bạn đã được giải quyết chưa?