Clicky

Quản lý phương thức thanh toán

Đã cập nhật 1 week ago bởi Yelena

Các bài liên quan

Phương thức thanh toán có sẵn

Chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng, PayPal và tiền điện tử.

Nếu bạn chọn sử dụng thẻ tín dụng hoặc PayPal, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp tài liệu xác minh danh tính. Xác minh danh tính là một phần không thể thiếu trong chính sách KYC của chúng tôi và cho phép chúng tôi đảm bảo rằng dữ liệu chúng tôi được cung cấp là xác thực và tiền đến từ một nguồn hợp pháp.

Thanh toán bằng tiền điện tử không yêu cầu xác minh bổ sung. Chúng tôi chấp nhận hơn 50 loại tiền điện tử, bạn có thể xem danh sách đầy đủ tại đây.

Thay đổi phương thức thanh toán

Các bước này sẽ giúp bạn thay đổi phương thức thanh toán hoặc chi tiết thẻ/PayPal trong tài khoản của mình.

Nếu bạn hiện đang thanh toán bằng tiền điện tử, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ để được trợ giúp vì chức năng bên dưới bị vô hiệu hóa trên tài khoản của bạn theo chính sách KYC của chúng tôi.

  1. Đăng nhập vào tài khoản thanh toán của bạn và nhấp vào “Billing details”
    1. Nhấp vào "Change" trong "Current payment method" để thay đổi phương thức thanh toán của bạn
    2. Nhấp vào “Change“ trong "Payment details" để cập nhật chi tiết thẻ tín dụng hoặc PayPal của bạn
  2. Thêm chi tiết mới và nhấp vào “Confirm“

Xóa phương thức thanh toán

Sử dụng các bước sau để tắt thanh toán định kỳ tự động cho tháng tiếp theo của bạn.

  1. Đăng nhập vào tài khoản thanh toán của bạn
  2. Nhấp vào “Billing details” → “Current payment method” → “Delete“Xem tin tức, nghiên cứu, và hướng dẫn mới nhất của chúng tôi


Vấn đề của bạn đã được giải quyết chưa?