Clicky

Tiện ích mở rộng trình duyệt và plugin

Đã cập nhật 3 months ago bởi Yelena

Các bài liên quan

Có hai cách để cài đặt tiện ích mở rộng trình duyệt hoặc plugin vào hồ sơ trình duyệt Multilogin. Bài viết này giải thích làm thế nào để làm điều đó.

Sử dụng giao diện trình duyệt

Phương pháp này giống như cài đặt tiện ích mở rộng trong trình duyệt thông thường.

 1. Bắt đầu hồ sơ trình duyệt của bạn
 2. Truy cập cửa hàng Chrome trực tuyến nếu bạn sử dụng Mimic hoặc trang tiện ích bổ sung của trình duyệt Firefox nếu bạn sử dụng Stealthfox
 3. Chọn tiện ích mở rộng của bạn và nhấp vào "Add to Chrome" hoặc "Add to Firefox"
 4. Bạn sẽ thấy tiện ích mở rộng đã cài đặt ở góc trên cùng bên phải của cửa sổ hồ sơ trình duyệt

Sử dụng cài đặt trình duyệt

Với phương pháp này, bạn có thể tải trước bất kỳ tiện ích bổ sung hoặc tiện ích mở rộng trình duyệt nào vào hồ sơ Multilogin, bao gồm cả những tiện ích tùy chỉnh.

Các bước này cần được hoàn thành trên mọi thiết bị mà bạn dự định sử dụng Multilogin với tiện ích bổ sung hoặc tiện ích mở rộng của trình duyệt.

Tải xuống tiện ích mở rộng CRX cho Mimic

 1. Truy cập cửa hàng Chrome trực tuyến
 2. Chọn tiện ích của bạn và sao chép liên kết của tiện ích đó từ thanh địa chỉ ở trên cùng
 3. Truy cập trình trích xuất CRX và nhấp vào "Start for free"
 4. Dán liên kết bạn đã sao chép từ cửa hàng Chrome trực tuyến và nhấp vào "Download"
 5. Tệp CRX sẽ được tải xuống máy tính của bạn

Tải xuống tiện ích mở rộng XPI cho Stealthfox

 1. Truy cập trang tiện ích bổ sung của trình duyệt Firefox
 2. Chọn tiện ích mở rộng của bạn và nhấp chuột phải vào nút "Thêm vào Firefox", sau đó chọn "Lưu liên kết dưới dạng"
 3. Một tệp XPI sẽ được tải xuống máy tính của bạn

Thêm tệp tiện ích mở rộng của bạn vào hồ sơ trình duyệt Multilogin

 1. Sao chép tệp tiện ích mở rộng CRX hoặc XPI vào thư mục "custom-extensions"
  1. Windows: C:\Users\%username%\.multiloginapp.com\custom-extensions
  2. Mac: mở Finder và nhấnCmd + Shift + H để mở thư mục người dùng, sau đó nhấn Cmd + Shift + .(dấu chấm) để hiển thị các tệp ẩn. Chuyển đến thư mục ".multiloginapp.com" → "custom-extensions"
  3. Linux: /Users/%username%/.multiloginapp.com/custom-extensions
 2. Khởi động lại Multilogin
 3. Chuyển đến cài đặt hồ sơ trình duyệt của bạn hoặc tạo một hồ sơ mới
 4. Chọn "Advanced" → "Extensions" và bật tính năng "Pre-load custom extensions"
 5. Nhấp vào "Select", chọn tiện ích mở rộng của bạn và nhấp vào "Save"
 6. Nhấp vào "Create profile" hoặc "Update profile"
 7. Bắt đầu hồ sơ của bạn và bạn sẽ thấy tiện ích mở rộng ở góc trên cùng bên phải của cửa sổ hồ sơ trình duyệt


Xem tin tức, nghiên cứu, và hướng dẫn mới nhất của chúng tôi


Vấn đề của bạn đã được giải quyết chưa?