Clicky

Port scan protection - Chặn quét cổng kết nối

Đã cập nhật 1 week ago bởi Yana Shch

Các bài liên quan
Chặn quét cổng kết nối có trong phần “Other” của hồ sơ trình duyệt.

Bạn có thể bật "Port scanning protection" trong cài đặt hồ sơ trình duyệt, điều này sẽ ngăn các trang web kiểm tra hệ thống của bạn để tìm các cổng đang mở. Bạn cũng có thể chỉnh cài đặt này bằng cách thêm các cổng mà trang web có thể quét.

Ngay cả khi tính năng này được bật, quá trình quét Nmap vẫn sẽ được thực hiện trên một số trình kiểm tra dấu vân tay như whatleaks.com , mặc dù tính năng này không được các trang web sử dụng theo như chúng tôi biết vì lý do pháp lý.

Trong khoa học máy tính, cổng là một điểm cuối giao tiếp. Khi một ứng dụng đang chạy trên máy tính, nó sẽ mở một cổng. Cổng này hoạt động như một địa chỉ sử dụng để các ứng dụng có thể tương tác với nhau.

Đây là vài ví dụ:

  • TeamViewer mở các cổng sau: 80, 443 và 5938 (TCP)
  • RDP (Remote Desktop Protocol) mở cổng: 3389 (TCP và UDP)
Cổng có thể là bất kỳ số nào từ 0 đến 65535.

Các trang web sử dụng chức năng quét cổng có thể xem cổng nào đang mở trong một máy tính cụ thể và kết quả là biết được người dùng đang chạy chương trình nào. Theo nghiên cứu của chúng tôi, Facebook, eBay và Amazon đang sử dụng phương pháp lấy dấu vân tay này.Xem tin tức, nghiên cứu, và hướng dẫn mới nhất của chúng tôi


Vấn đề của bạn đã được giải quyết chưa?