Clicky

Cài đặt Multilogin với Smartproxy

Đã cập nhật 4 months ago bởi Yelena

Các bài liên quan
Kiểm tra danh sách các nhà cung cấp proxy được đề xuất của chúng tôi và nhận ưu đãi!

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn quy trình cài đặt Multilogin với Smartproxy. Bạn có thể tìm thêm thông tin về nhà cung cấp proxy này trên trang web chính thức của họ.

  1. Nhấp vào "Create new" và chuyển đến tab "Proxy"
  2. Chọn "HTTP" trong "Connection type"
  3. Đặt gate.smartproxy.com vào trường "New address"
  4. Đặt 7000 vào trường "Port"
Nếu bạn đã đưa IP của mình vào whitelist trong Smartproxy, thì bạn không cần cung cấp thông tin đăng nhập và có thể chuyển sang bước 6.
  1. Nhập thông tin đăng nhập Smartproxy của bạn vào trường "Login" và "Password"
Dán chi tiết proxy vào trường "New address" ở định dạngIP:port:username:password hoặc host:port:username:password và các trường khác sẽ được điền tự động.
  1. Nhấp vào "Check proxy" → "Create profile" → "Start"


Xem tin tức, nghiên cứu, và hướng dẫn mới nhất của chúng tôi


Vấn đề của bạn đã được giải quyết chưa?