Clicky

Cài đặt hồ sơ trình duyệt - Browser profile settings

Đã cập nhật 4 months ago bởi Igor Vilinchuk

Các bài liên quan

Cài đặt hồ sơ trình duyệt là một tập hợp các thông số xác định các hoạt động của hồ sơ trình duyệt. Trang này giải thích các giá trị có sẵn và cách bạn có thể thay đổi chúng.

Overview

Trong phần này, bạn có thể đặt các thông số sau:

 • Profile name - Tên hồ sơ (lưu ý rằng các trang web không thể nhìn thấy tên hồ sơ của bạn)
 • Group - Nhóm nơi hồ sơ sẽ được đặt
 • Operating system - Hệ điều hành phải khớp với hệ điều hành gốc của bạn (macOS, Windows, Linux, Android)
Trong hồ sơ Android, bạn sẽ không thể cài đặt các ứng dụng như trên điện thoại của mình. Chức năng này chỉ là một trình duyệt chạy trên thiết bị di động.
 • Browser type - Loại trình duyệt: dựa trên nhu cầu cá nhân của bạn, chọn Mimic được xây dựng trên Chrome hoặc Stealthfox được xây dựng trên Firefox
Bạn không thể thay đổi loại trình duyệt sau khi hồ sơ được tạo.
 • Get new fingerprint - Lấy vân tay mới: nhấp vào nút này để nhận vân tay trình duyệt mới trông giống như một người dùng khác với các trang web.
 • Custom start page - Chỉnh trang bắt đầu khi mở hồ sơ

Khi hồ sơ trình duyệt được khởi động, theo mặc định, nó sẽ mở Multilogin checker page, trang này hiển thị IP, Hệ điều hành, vị trí và user agent. Bạn có thể thêm một trang khác ở đây để nó sẽ mở theo mặc định. Chức năng này có sẵn trong tất cả các gói đăng ký.

Các trang web không thể thấy rằng bạn đã truy cập Multilogin checker page.
Hãy xem phần "Profile summary" ở bên phải - nó chứa tổng quan ngắn gọn về hầu hết các cài đặt hồ sơ trình duyệt của bạn.

Proxy

Trong phần này, bạn có thể cài đặt loại kết nối của mình:

 • Không có proxy
 • HTTP và Socks proxies
 • Proxy qua SSH (POSSH) - kiểm tra xem tùy chọn này có được bật trong phần "Plugins" của ứng dụng của bạn hay không
 • Bright Data (trước đây là Luminati) - kiểm tra xem tùy chọn này có được bật trong phần "Plugins" của ứng dụng của bạn hay không
 • GeoSurf - kiểm tra xem tùy chọn này có được bật trong phần "Plugins" của ứng dụng của bạn hay không

Timezone, WebRTC, Geolocation

Nếu bạn đang sử dụng proxy, các cài đặt này sẽ được điền tự động, và bạn không cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào. Bạn có thể tìm hiểu thêm về từng tham số trong phần Browser fingerprints trên trang web của chúng tôi.

Advanced

Phần này cung cấp nhiều loại cài đặt vân tay của trình duyệt. Multilogin theo mặc định đặt các giá trị được tối ưu hóa cho hồ sơ trình duyệt của bạn. Để hiểu rõ hơn về từng loại, bạn có thể truy cập phần Browser fingerprints.

Other

Phần này giới thiệu các thông số khác cho hồ sơ trình duyệt:

 • Active session lock - Khóa phiên hoạt động: ngăn không cho khởi động cấu hình trên các máy tính khác nhau cùng một lúc
Tính năng này chỉ khả dụng cho các gói cước Team, Scale và Custom.

 • Google services - Các dịch vụ của Google: cho phép sử dụng các dịch vụ của Google (Bản đồ, Dịch, v.v.)
Việc bật các dịch vụ của Google đặc biệt hữu ích nếu bạn làm việc với Google Ads.
 • Custom DNS
 • Port scan protection - chặn quét cổng: chặn các trang web khỏi cơ chế quét để xác định cổng nào đang mở trên mạng nội bộ của bạn

Tính năng này đặc biệt hữu ích nếu bạn đang chạy Multilogin trên VPS hoặc sử dụng chương trình kết nối từ xa như TeamViewer, RDP, v.v.

Video liên quan đến chủ đề


Xem tin tức, nghiên cứu, và hướng dẫn mới nhất của chúng tôi


Vấn đề của bạn đã được giải quyết chưa?