Clicky

Chuyển đổi giữa các tài khoản Multilogin

Đã cập nhật 1 week ago bởi Yana Shch

Các bài liên quan

Multilogin cho phép bạn thêm nhiều tài khoản và chuyển đổi giữa chúng ngay từ giao diện ứng dụng.

Bạn có thể tìm thấy tài khoản mà bạn hiện đang đăng nhập ở phía dưới bên trái của bảng điều hướng. Từ đó, bạn cũng có thể chọn một tài khoản để chuyển sang, thêm tài khoản mới hoặc xóa tài khoản hiện tại.

Để thêm một tài khoản mới:

 1. Nhấp vào tài khoản hiện tại của bạn trên bảng điều hướng bên trái
 2. Nhấp vào "Log into another account"
 3. Nhập địa chỉ e-mail và mật khẩu của tài khoản mới
 4. Nhấp vào "Log in"
Lưu ý: bạn sẽ được tự động đăng nhập và chuyển sang tài khoản mới.

Để chuyển giữa các tài khoản:

 1. Nhấp vào tài khoản hiện tại của bạn trên bảng điều hướng bên trái
 2. Chọn tài khoản bạn muốn chuyển sang
Bạn sẽ không cần nhập mật khẩu cho tài khoản mà bạn đang chuyển sang.

Để xóa tài khoản:

 1. Nhấp vào tài khoản hiện tại của bạn trên bảng điều hướng bên trái
 2. Nhấp vào biểu tượng chữ thập đỏ bên cạnh địa chỉ email của tài khoản bạn muốn xóa
 3. Xác nhận bằng cách nhấp vào "Yes, remove"

Quan trọng: bạn không thể xóa tài khoản mà bạn hiện đang đăng nhập. Để xóa tài khoản hiện tại, trước tiên hãy chuyển sang tài khoản khác.
Nếu bạn đã mở bất kỳ hồ sơ trình duyệt nào, trước tiên bạn cần đóng chúng trước khi chuyển đổi giữa các tài khoản hoặc xóa tài khoản.

Để đăng xuất khỏi tài khoản:

Quan trọng: chỉ có thể đăng xuất khỏi tất cả các tài khoản được kết nối.
 1. Chuyển đến "My account" trên bảng điều hướng bên trái
 2. Nhấp vào "Log out of all accounts"
 3. Xác nhận bằng cách nhấp vào "Yes"Xem tin tức, nghiên cứu, và hướng dẫn mới nhất của chúng tôi


Vấn đề của bạn đã được giải quyết chưa?